Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA

De juristen van Frontyr zijn vergaand gespecialiseerd in het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Als eigenrisicodrager kunt u van Frontyr dan ook een deskundig advies omtrent onder andere de te leveren re-integratie-inspanningen, het opleggen van maatregelen en de mogelijkheden tot het beperken van de schadelast verwachten. Daarnaast voeren de juristen van Frontyr dagelijks bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures tegen het UWV. Indien uw onderneming eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA wilt worden, kunnen zij u bovendien aangeven waar u op juridisch vlak rekening mee dient te houden en u ondersteunen waar u dat wenselijk acht.