Met recht goed ontzorgd

Als ondernemer komt u hoe dan ook steeds weer in aanraking met het recht. Aan elke beslissing die u neemt, aan elke samenwerking die u aangaat en aan elk geschil dat zich voordoet, kleven juridische aspecten. De juristen van Frontyr staan u dan graag bij, waarbij zij u van gedegen zakelijk juridisch advies zullen voorzien. Waar mogelijk zullen zij u werk uit handen nemen, zodat u zich op het ondernemen kunt blijven richten.

De juristen van Frontyr zijn werkzaam in de algemene rechtspraktijk, wat inhoudt dat u met alle juridische vraagstukken bij hen terecht kunt. U kunt hierbij onder meer denken aan:

  • arbeidsrechtelijke kwesties, zoals arbeidsconflicten, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschikte werknemers, en de toepassing of interpretatie van wet- en regelgeving en cao’s;
  • incassoprocedures;
  • het opstellen of beoordelen van overeenkomsten, (bedrijfs)reglementen en algemene voorwaarden;
    aansprakelijkstellingen;
  • bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures tegen (semi-)overheidsinstanties;
  • het toetsen van de juistheid van Whk-beschikkingen;
  • verhaalsrechtsbijstand (regres);
  • het opstellen of beoordelen van privacyreglementen;
  • procedure kantonrechter.

Bij Frontyr vinden wij het belangrijk dat u voor juridische hulp steeds één kantoor kunt inschakelen.

Gerechtelijke procedures

Veel zaken kunnen buitengerechtelijk worden opgelost. Soms is een gerechtelijke procedure echter onontkoombaar en noodzakelijk om uw gelijk te behalen. Bekijk hier wat wij voor u in deze situaties kunnen betekenen.

Direct juridisch advies nodig?

Stel uw vraag direct online of neem contact op met één van onze juristen.