Ontbreken van schriftelijke arbeidsovereenkomst leidt tot hoge WW-premie

 |   |  Share: 

Momenteel is de WW-premie afhankelijk van de sector waarin u opereert. Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020, gaat de berekening van de WW-premie veranderen. 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken een vast contract te bieden aan werknemers. Dat is dan ook de reden dat er een lagere WW-premie gaat gelden voor werknemers met een vast contract, dan met een flexibel contract. Kort samengevat betekent dit dus dat de WW-premie afhankelijk wordt van de aard van het contract en niet meer van de sector waarin u opereert.

Aangezien het verschil tussen de lage en hoge WW-premie 5 procentpunt betreft, kan dit forse financiële consequenties met zich meebrengen. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen, moet u een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in uw loonadministratie hebben opgenomen. Dit betekent zelfs dat, indien een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, u deze overgang op schrift moet hebben bevestigd (bijvoorbeeld via een door u en uw werknemer ondertekende brief).

Op 9 december 2019 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een kamerbrief aangegeven dat werkgevers de lage WW-premie ook mogen afdragen als de vaste arbeidsovereenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd. U krijgt namelijk uit coulance tot 1 april 2020 de tijd om een door beiden ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of brief in uw loonadministratie op te nemen.

Als niet vóór 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan, dan geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie. Heeft u werknemers in vaste dienst zonder dat dit schriftelijk is vastgelegd? Of wilt u laten controleren of uw arbeidsovereenkomsten aan de eisen voor de lage WW-premie voldoen? De juristen van Frontyr kijken graag met u mee en kunnen u helpen met het opstellen van de juiste documenten. Via MijnArbeidsjurist heeft u bovendien gratis toegang tot tal van modeldocumenten, waaronder arbeidsovereenkomsten. Meldt u aan voor MijnArbeidsjurist.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...