Blog

Juridische actualiteiten

← Terug

Online formulier ‘Verkort re-integratieverslag’

13 juni 2024

Wanneer u een werknemer in dienst heeft met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan de situatie zich voordoen dat deze werknemer ziek wordt en het dienstverband vervolgens binnen een aantal weken eindigt. De vraag die vervolgens kan opspelen is of u als werkgever nog moet voldoen aan alle re-integratieverplichtingen, zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter, waaronder het maken van een re-integratieverslag. In het geval dat de arbeidsovereenkomst binnen zes weken na de eerste ziektedag eindigt, hoeft u geen re-integratieverslag te maken. Wordt uw werknemer ziek en eindigt het dienstverband binnen zes tot tien weken na de eerste ziektedag? Dan kunt u sinds 1 mei 2024 volstaan met een verkort re-integratieverslag. Het UWV biedt sindsdien het formulier ‘Verkort re-integratieverslag’ aan. Deze kunt u gemakkelijk zelf online invullen en opsturen via het UWV werkgeversportaal.

U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer de arbodienst of de bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen drie maanden weer beter zou zijn en u om die reden niet heeft voldaan aan enig re-integratietraject. Hiernaast kunt u op het formulier aangeven dat u de werknemer opnieuw in dienst neemt wanneer hij weer in staat is om te werken.

Mocht uw werknemer ziek worden op het moment dat de arbeidsovereenkomst nog tien weken of langer doorloopt, dan dient u een volledig re-integratieverslag te maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of loopt u momenteel ergens tegen aan bij het opstellen van het re-integratieverslag? De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.