Ondersteuning voor ondernemers in de coronacrisis wordt uitgebreid!

 |   |  Share: 

Op 7 april 2020 zijn aanvullende maatregelen genomen door het kabinet om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Aanvulling TOGS-regeling

 • Via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren-regeling (TOGS-regeling) kunnen specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen.
 • De ondernemers die toegang hebben tot de TOGS-regeling zullen worden uitgebreid. Dat betekent dat bijvoorbeeld taxi’s, tandartspraktijken en fysiotherapeuten ook aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming dient overeen te komen met één van de vastgestelde Standaard Bedrijfsindeling-codes (SBI-codes). Deze lijst is te raadplegen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • De ondernemers die zijn toegevoegd kunnen vanaf 15 april 2020, en misschien zelfs eerder, een aanvraag indienen.
 • De aanvraag geschiedt middels een online formulier op de website van de RVO.

Garantieplafond GO-regeling verhoogd.

 • De Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling) helpt ondernemingen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties door garantie te geven hierop.
 • Het maximale garantiepercentage is per 7 april 2020 verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB.
 • Het minimum is 1,5 miljoen en het maximum 50 miljoen per onderneming.
 • De voorwaarde is dat zij worden getroffen door de ‘coronacrisis’.
 • Voor de GO-regeling kunt u terecht bij uw kredietverstrekker.

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

 • De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB-regeling) wordt verlaagd van 3,9% naar 2%.
 • Het garantiebudget van de BMKB-regeling wordt verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.
 • Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB-regeling.
 • Voor de BMKB-regeling kunt u terecht bij uw kredietverstrekker.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

 •  Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis kunnen een overbruggingskrediet aanvragen.
 • De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan deze kredieten verstrekken.
 • De regeling zal naar verwachting in de vierde week van april toegankelijk zijn.

Ziet u door de bomen het bos niet meer en vraagt u zich af voor welke regelingen u in aanmerking komt? Neem contact op met de juristen van Frontyr via: 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...