OCTAS presenteert varianten voor het vereenvoudigen van het WIA-stelsel

 |   |  Share: 

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheid (OCTAS) heeft een advies uitgebracht, waarin drie varianten worden gepresenteerd om het huidige en te complexe stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid te vereenvoudigen. Hiernaast doet OCTAS een aantal voorstellen om knelpunten voor mensen zonder (recent) arbeidsverleden aan te pakken. Dit advies is een vervolg op de probleemanalyse waarin OCTAS heeft geconstateerd dat het huidige stelsel te complex is om te begrijpen voor de betrokkenen. Volgens OCTAS zijn de varianten alternatieven waaruit gekozen kan worden. Hieronder worden de drie varianten kort toegelicht.

Variant 1
De eerste variant die OCTAS schetst is ‘huidig stelsel beter’. In deze variant stelt OCTAS meerdere maatregelen waardoor het huidige stelsel wordt vereenvoudigd. De belangrijkste knelpunten worden aangepakt en zo wordt het stelsel begrijpelijker voor de betrokkenen. Zo wordt onder andere de arbeidsongeschiktheidsdrempel verlaagd van 35% naar 25% en het aantal regelingen verminderd van drie naar één. Het is nu zo dat wanneer een werknemer door ziekte 65% of minder van het oude loon verdient, hij onder één van de drie regelingen kan vallen. OCTAS wil dit wijzigen naar één nieuwe regeling, waarbij het voor de hoogte van de uitkering minder uitmaakt of iemand wel of niet de restverdiencapaciteit benut.

Variant 2
In de tweede variant ‘werk staat voorop’ schetst OCTAS een werkwijze waar eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van re-integratie. Tijdens deze periode van drie tot vijf jaar ontvangt iemand een zogeheten re-integratieuitkering en wordt voorkomen dat iemand snel ‘arbeidsongeschikt’ wordt genoemd. Na deze periode volgt de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Enkel de mensen waarbij re-integratie niet haalbaar blijkt, komen in aanmerking voor een zogeheten arbeidsongeschiktheidseinduitkering.

Variant 3
In de laatste variant ‘basis voor werkenden’ stelt OCTAS één gelijke regeling voor alle werkenden voor. Zowel werknemers als zelfstandigen komen hierdoor in dezelfde regeling terecht. Zo kan er één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid gelden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft dit eindrapport inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? De juristen van Frontyr helpen u hier graag mee verder. Neem contact met ons op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...