De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS) en de opvolger ‘De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL)

De TOGS is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden voor de ondernemer. De TOGS wordt opgevolgd door een nieuwe regeling, de TVL. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de TVL.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020 17:00 uur) om een aanvraag in te dienen. De aanvraag kan alleen online ingediend worden. U dient in te loggen met eHerkenning of DigiD.

Voor wie is de TOGS bedoeld?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met een van de door de overheid vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor ‘Standaard Bedrijfsindeling’. De code geeft aan wat de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf is. Op de website van RVO wordt vermeld welke SBI-codes in aanmerking komen. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. De SBI-code kunt u niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK voor 15 maart 2020.
 • De hoofd- of een nevenactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000,- zal lijden.
 • U heeft minstens € 4.000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • Uw bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • U dient te verklaren dat u over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen. Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is ook geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U dient te verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres (behoudens enkele uitzonderingsgevallen). Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft.

Voor een aantal ondernemingen gelden naast bovenstaande voorwaarden aanvullende voorwaarden. Raadpleeg de website van RVO voor de aanvullende voorwaarden.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de TVL?

Vanaf medio juni 2020 is het mogelijk een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. De regeling geldt 4 maanden. Van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor wie is de TVL bedoeld?

Momenteel wordt nog uitgewerkt welke bedrijven precies voor TVL in aanmerking komen. Wel is reeds bekend dat de TVL bedoeld is voor mkb-bedrijven met minder dan 250 medewerkers, die structureel meer dan 30% van hun omzet verliezen door de coronacrisis. Voorts gelden dezelfde SBI-codes als voor de TOGS. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een tegemoetkoming tot maximaal € 50.000 per vier maanden krijgen om vaste lasten (exclusief loonkosten) te kunnen blijven betalen. Hoeveel u ontvangt hangt af van uw omzetverlies. Voor de regeling is ongeveer 1,4 miljard euro uitgetrokken.

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TVL?

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken.

 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK voor 15 maart 2020.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • U dient te verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres (behoudens enkele uitzonderingsgevallen). Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op de website van RVO.

Kan ik naast de TOGS ook gebruik maken van de TVL?

Ja, de compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 17:00 uur aan te vragen. De aanvraagperiodes van de TOGS en TVL regelingen overlappen dus deels.