Nieuwe regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

 |   |  Share: 

De overheid is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe regeling: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is bedoeld voor personen die door de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onmiddellijke terugval in hun inkomen, die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen geen of onvoldoende steun bieden. Dit kunnen zelfstandigen zijn die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Valt u als zelfstandige tussen wal en schip? De TONK kan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. In onderstaand artikel leest u meer over de TONK.

Wanneer gaat TONK gelden?

De TONK zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de regeling, zodat gemeenten deze kunnen implementeren. De verwachting bestaat dat de uitwerking op 1 februari 2021 gereed is. Vervolgens hebben gemeenten ook nog enige voorbereidingstijd nodig om aanvraagformulieren en rekenmodules gereed te maken, maar ook om hun medewerkers te instrueren. Gelet hierop zullen niet alle gemeenten gelijktijdig kunnen starten. De verwachting bestaat dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten de TONK-loketten kunnen openen. Gemeenten benadrukken daarbij dat dit niet betekent dat er op dit moment helemaal geen mogelijkheden zijn om huishoudens te ondersteunen. Om schrijnende situaties te voorkomen is er op dit moment ondersteuning mogelijk wanneer men onder het sociaal minimum komt. De TONK verruimt deze mogelijkheden.

Wat zijn de hoofdlijnen van de regeling?

Gemeenten hebben een eigen beleidsruimte. Dit houdt in dat zij momenteel nog naar eigen inzicht invulling kunnen geven aan de regeling. De hoofdlijnen van de regeling zijn als volgt:

  • De focus komt te liggen op woonkosten. Dit betekent overigens niet dat een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten niet mogelijk is.
  • Er wordt getoetst of er sprake is van een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen en naar draagkracht, waar het de verhouding betreft tussen het inkomen en vermogen van het huishouden en de noodzakelijke kosten die moeten worden betaald.
    • Het actuele inkomen geldt als uitgangspunt.
    • Er wordt alleen gekeken naar vermogen waar direct over beschikt kan worden. Dit houdt in dat vermogen dat vast zit, bijvoorbeeld in een eigen woning of pensioen, buiten beschouwing blijft. Er wordt wel gesproken over een mogelijke vrijstellingsgrens.
  • De beschikbaar gestelde 130 miljoen euro wordt in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld.

Heeft u vragen over de TONK of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...