Nieuwe regeling geeft provincies de mogelijkheid bedrijven met hoge stikstofuitstoot op te kopen

 |   |  Share: 

Met ingang van 1 november 2020 is de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ in werking getreden. Deze regeling biedt een extra mogelijkheid om te stoppen voor agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura 2000-gebieden gevestigd zijn. In onderstaand artikel leest u alles over die mogelijkheid.

Het doel

Het kabinet heeft als doel ervoor te zorgen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit. De natuur wordt momenteel te veel belast met stikstof. Het kabinet vraagt de inzet van de landbouwsector om de belasting te verlagen. De regeling zou daarbij moeten helpen en is gericht op het kunnen opkopen van de zogenoemde ‘piekbelasters’.

De regeling

Op grond van de regeling kunnen provincies en agrarische bedrijven een koopovereenkomst sluiten. Een agrarische bedrijf met een hoge stikstofuitstoot binnen een straal 10 kilometer van een Natura 2000-gebied, kan in aanmerking komen. De provincies doen de aankopen op basis van gebiedsgerichte afwegingen. De belangrijkste voorwaarde bij de aankoop door de provincie is dat de veehouderijlocatie sluit. Provincies kunnen in overleg met veehouders afspraken maken over de opkoop van het bedrijf. De regeling is dus vrijwillig. Het kabinet heeft voor deze regeling 350 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincies.

Natuurherstel en ontwikkeling

Het kabinet heeft een ondersteuningspakket van 1,9 miljard euro tot 2030 om boeren te helpen duurzamer te produceren of te stoppen. In 2021 komt er nog een tweede (vrijwillige) stopregeling beschikbaar. Deze zal de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’ worden genoemd. Voor deze tweede regeling kunnen melkvee-, varkens, en pluimveehouders zich in de toekomst opgeven, zelfs als zij niet door de provincie als piekbelaster zijn aangemerkt.

Inwerkingtreding

De regeling is in werking getreden met ingang van 1 november 2020 en vervalt met ingang van 1 november 2021. De regeling blijft van toepassing op aanvragen op grond van deze regeling die tussen 1 november 2020 en 1 november 2021 zijn gedaan.

Bent u voornemens om een aanvraag op basis van de regeling in te dienen en heeft u advies nodig, neem dan contact op met de juristen van Frontyr via  085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...