Nieuw jaar, nieuwe trekker?!

 |   |  Share: 

Boer Aad wil het nieuwe jaar fris starten met een nieuwe trekker. Hij neemt daarom contact op met een verkoper die Aad informeert over trekkers van verschillende merken met de juiste technologische mogelijkheden, vermogen en trekkracht. Nadat hij een proefrit heeft gemaakt, schaft Aad een trekker aan bij de verkoper. Na drie weken op de nieuwe trekker te hebben gereden, komt Aad tot de conclusie dat hij allesbehalve tevreden is over zijn aankoop. De trekker voelt op de weg niet hetzelfde aan als tijdens de proefrit en Aad vraagt zich af wat hij hier mee kan doen. Wij vertellen u graag welk advies wij Aad gaven.

Een afgeleverde zaak, in dit geval de trekker, moet de eigenschappen bevatten die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Indien aan de koper een model is getoond, dan moet de afgeleverde zaak daarmee overeenstemmen. Indien de afgeleverde zaak niet overeenstemt met wat de koper mocht verwachten, dan is sprake van non-conformiteit. De trekker blijkt, na nader onderzoek door de verkoper, niet overeen te stemmen met de show-trekker waarop hij een proefrit heeft gemaakt. Op grond van de wet kan Aad het volgende van de verkoper eisen:

  • nalevering van hetgeen dat ontbreekt aan de trekker;
  • herstel van de trekker, mits de verkoper dit daadwerkelijk kan; of
  • vervanging van de trekker, tenzij de afwijking zo klein is, dat vervanging niet in de rede ligt.

Aad moet de verkoper eerst in de gelegenheid stellen om de koopovereenkomst wel juist na te komen, Aad dient de verkoper dus in gebreke te stellen. Uiteraard hoopt Aad dat het probleem hiermee is opgelost. Uit het onderzoek van de verkoper blijkt dat de trekker moet worden vervangen, maar dat dit in redelijkheid niet mogelijk is omdat het de laatste in de voorraad was. Nalevering zit er voorlopig niet in. De verkoper is daarom in verzuim, hij kan de koopovereenkomst niet nakomen. Aad kan daarom overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst. Dit kan Aad doen door een schriftelijke verklaring te versturen aan de verkoper. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, maar heeft tot gevolg dat Aad en de verkoper hun verbintenis ongedaan moeten maken. Aad levert daarom de trekker in, krijgt zijn aankoopbedrag van de verkoper terug en kan daarmee op zoek naar een nieuwe trekker!

Herkent u deze situatie? Neem dan contact op met onze juridische samenwerkingspartner Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Zij adviseren en begeleiden u graag bij non-conformiteit.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...