Neemt u werknemers in dienst met een arbeidsbeperking? Frontyr vertelt u over het loonkostenvoordeel!

 |   |  Share: 

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers gebruikmaken van het loonkostenvoordeel (hierna: LKV). Het LKV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein op grond waarvan werkgevers een compensatie in de loonkosten kunnen ontvangen om mensen met een kwetsbare positie een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Met het LKV kunnen werkgevers tegemoetkomingen ontvangen voor werknemers uit de volgende doelgroepen:

  1. oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  2. arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  3. werknemers onder banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  4. arbeidsgehandicapte werknemers die al in dienst zijn en worden herplaatst binnen uw onderneming.

Het voordeel

  1. Voor de oudere werknemers kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000,- per jaar. U krijgt het LKV maximaal drie jaar.
  2. Voor de arbeidsgehandicapte werknemer kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000,- per jaar. U krijgt het LKV maximaal drie jaar.
  3. Voor de werknemers onder banenafspraak en scholingsblemmerden kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 1,01 per verloond uur, met een maximum van € 2.000,- per jaar. U krijgt het LKV maximaal drie jaar.
  4. Voor de arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst geldt een tegemoetkoming van € 3,05,- per verloond uur met een maximum van € 6.000,- per gewerkt jaar. Dit krijgt u maximaal één jaar.

Wanneer u een werknemer die onder één van de doelgroepen valt in dienst neemt (of heeft), dan heeft u één keer recht op het LKV voor de doelgroep waar de betreffende werknemer onder valt. U ontvangt het LKV dan of drie jaar of één jaar lang, afhankelijk van de betreffende doelgroep. Valt de werknemer daarna onder een andere doelgroep? Dan kunt u weer het LKV ontvangen voor die andere doelgroep. Dit kan alleen als de werknemer tussendoor meer dan zes maanden uit dienst is geweest.

Aanvragen

Om het LKV te ontvangen heeft u (een kopie van) de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig, deze verklaring moet worden aangevraagd. De juristen van Frontyr verzorgen deze aanvraag graag voor u.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het LKV? Of heeft u andere vragen met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers? Neem dan contact op met onze juristen via 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.

Let op: wacht niet te lang met de aanvraag. De doelgroepverklaring LKV dient namelijk binnen drie maanden nadat de werknemer bij u is gestart of herplaatst te worden aangevraagd.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...