Mogen horecaondernemers bezoekers weigeren als deze geen contactgegevens afstaan?

 |   |  Share: 

Een onderwerp dat op dit moment bijzonder leeft is de registratie van contactgegevens van bezoekers in de horeca gedurende de coronacrisis. Zijn bezoekers verplicht om hun contactgegevens af te staan voor de GGD? Aan welke regels moeten horecaondernemers zich bij de verwerking van contactgegevens houden? In onderstaand artikel vindt u het antwoord op deze vragen.

Horecabezoekers zijn niet verplicht om hun contactgegevens af te staan voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. De noodwetgeving wijst namelijk uit dat horecaondernemers verplicht zijn om toestemming te vragen aan de bezoeker. De bezoeker mag die toestemming dus ook weigeren. De toestemming moet echt vrij kunnen worden gegeven en het weigeren van toestemming mag niet nadelig voor de bezoeker zijn. Dit houdt in dat een horecaondernemer een bezoeker de toegang niet mag weigeren als er geen contactgegevens worden afgestaan.

Horecaondernemers die contactgegevens voor het bron- en contactonderzoek van de GGD verwerken, dienen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven. Dit betekent dat horecaondernemers zich moeten houden aan de volgende regels:

  • Horecaondernemers moeten duidelijk maken dat de verwerking van contactgegevens vrijwillig is.
  • Horecaondernemers moeten ervoor zorgen dat hun klanten de eerder gegeven toestemming weer kunnen intrekken.
  • De persoonsgegevens mogen nadrukkelijk alleen gebruikt worden voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Het is daarmee dus absoluut verboden om de gegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld reclame.
  • De persoonsgegevens mogen niet langer gebruikt worden dan de noodwetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat de gegevens veertien dagen bewaard mogen worden.
  • De persoonsgegevens moeten veilig bewaard worden, zodat alleen de GGD toegang tot de gegeven kan krijgen.
  • Horecaondernemers moeten voldoen aan de informatieplicht die geldt bij het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit houdt in dat bezoekers in duidelijke en eenvoudige taal moeten worden geïnformeerd over de identiteit van de organisatie, het doel van de verwerking, welke gegevens worden verwerkt en hoe de toestemming weer kan worden ingetrokken.

Heeft u vragen over het verwerken van persoonsgegevens? Of heeft u andere juridische vragen? Neem dan contact met één van onze juristen op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...