MijnBedrijfsjurist: betaalbaar en toegankelijk

MijnBedrijfsjurist is een speciaal ontwikkeld pakket voor ondernemers. Het is gericht op het voorkomen, beheer­sen en oplossen van juridische problemen en vraagstuk­ken. U kunt onbeperkt gebruikmaken van de telefonische helpdesk, waarbij u direct een jurist krijgt te spreken. Bovendien heeft u toegang tot een aantal prakti­sche modeldocumenten. Maar belangrijker nog, u betaalt met MijnBedrijfsjurist eigenlijk pas echt als u ook gebruikmaakt van de dienstverlening. En dus niet, zoals bij rechtsbijstandsverzekeraars, voor risico’s die zich wellicht nooit verwezenlijken.

Telefonische helpdesk

Met MijnBedrijfsjurist kan er onbeperkt gebruik worden gemaakt van de telefonische helpdesk. Bij Frontyr vinden wij namelijk dat juristen op laagdrempelige wijze toegankelijk moeten zijn. Als u een juridische vraag heeft kunt u die direct ter beantwoording voorleggen, waarna u weer verder kunt met uw bedrijfsvoering. De helpdesk is te bereiken via telefoonnummer 085 -773 26 66.

Preventiescan

Bij aanvang van uw abonnement voeren wij gratis eenmalig een preventiescan uit, waarmee wij de juridische risico’s binnen uw onderneming inzichtelijk maken. Dit doen wij door het opvragen van verschillende documenten, zoals standaard of veel gebruikte overeenkomsten, uw algemene voorwaarden en bedrijfsreglementen. Wij geven u vervolgens concrete handvatten en aanbevelingen die tot inperking of zelfs voorkoming van risico’s leiden.

Modeldocumenten

Gebruikers van MijnBedrijfsjurist hebben kosteloos toegang tot diverse praktische modeldocumenten, zoals:

  • model Verzuimreglement;
  • model Personeelshandboek;
  • model Arbeidsovereenkomsten;
  • model Functieomschrijving;
  • model Functieprofiel preventiemedewerker;
  • model Klachtenregeling (intern en extern);
  • model Functieprofiel vertrouwenspersoon;
  • model Gedragscode;
  • model Klokkenluidersregeling;
  • model Protocol ongewenste omgangsvormen.

Ui­teraard kunnen er ook in samenspraak met u maatwerk­documenten worden opgesteld. In overleg met u zullen de documenten dan worden afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van uw bedrijf.

Complete juridische ondersteuning

Ons team van juristen ondersteunt u bij alle juridische kanten van uw bedrijfsvoering. Zij kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten of reglementen voor u opstellen, uw vragen beantwoorden, bezwaar aantekenen, u vertegenwoordigen in juridische procedures, een partij voor u aansprakelijk stellen of juist verweer voeren tegen een aansprakelijkstelling, vorderingen incasseren en u ondersteunen bij het indienen van aanvragen. Kortom, bij Frontyr heeft u één adres voor vrijwel alle juridische zaken.

Het pakket

MijnBedrijfsjurist heeft u al vanaf € 125,- per jaar. Klik hier om het gehele pakket te bekijken.

Direct Afsluiten

Direct Afsluiten
Sending