Mijn werknemer wil zijn vakantie intrekken, moet ik dat accepteren?

 |   |  Share: 

Werknemers kunnen of willen mogelijk niet op vakantie vanwege de coronacrisis. Hoe zit het juridisch gezien als een werknemer verzoekt de reeds door u goedgekeurde vakantie in te trekken?

Er is geen specifieke wetsbepaling die ziet op het intrekken van de vakantie door de werknemer. In beginsel kan de werknemer gehouden worden aan de reeds vastgestelde vakantie. Wel is wettelijk bepaald dat de werkgever zich moet gedragen als ‘goed werkgever’. Dit kan meebrengen dat de werkgever soms moet instemmen met het verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken. Heeft de werkgever bijvoorbeeld niet of nauwelijks last van de ingetrokken vakantie, dan zal de werkgever in moeten stemmen met het voorstel.

Van belang kan zijn dat er door de coronacrisis mogelijk niet voldoende werk is voor de ‘thuisblijvende werknemer’ en de vakantie op een ander moment wordt opgenomen. Het kan zo zijn dat werknemers tegelijkertijd in een drukke periode vakantie opnemen. De voorgaande omstandigheden kunnen leiden tot organisatorische problemen voor de werkgever.

De werknemer zal mogelijk aangeven dat hij zijn vakantiedagen niet optimaal kan benutten, nu zijn reis bijvoorbeeld door de coronacrisis is geannuleerd. Volgens de wetgever hebben vakantiedagen een recuperatiefunctie. Dit houdt in dat de werknemer door middel van de vakantiedagen in de gelegenheid moet worden gesteld om te rusten en te herstellen. Dat de werknemer wordt beperkt in zijn mogelijkheden om vakantie te vieren, betekent niet dat hij niet in staat is om te rusten en te herstellen. Dit kan meespelen in het afwegen van de belangen tussen de werknemer en de werkgever.

Gezien het voorgaande, kan mogelijk niet van de werkgever worden verwacht dat hij in zal gaan op het verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken. Aangezien er echter sprake is van een unieke situatie, is het niet met absolute zekerheid te zeggen hoe een rechter om zal gaan met de hiervoor besproken kwestie. Het is om die reden belangrijk om alle omstandigheden af te wegen en op die manier tot een goede inschatting te komen. De juristen van Frontyr kunnen u hierbij ondersteunen. Neem contact op via: 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...