Mijn werknemer disfunctioneert door overgewicht, wat nu?

 |   |  Share: 

Door morbide obesitas (een vorm van zeer ernstig overgewicht) kan uw werknemer nog maar de helft van zijn werkzaamheden uitvoeren. Uw werknemer functioneert daarom niet goed. Is er dan sprake van arbeidsongeschiktheid en kunt u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer om die reden beëindigen? In onderstaand artikel vindt u het antwoord op die vragen.

Is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

De kantonrechter heeft zich al verschillende keren over die vraag moeten buigen. De kantonrechter bestempelt morbide obesitas als een chronische ziekte en beschouwt de werknemer als arbeidsongeschikt als hij daardoor zijn werkzaamheden niet (goed) kan uitvoeren. Er moeten dan dus re-integratie-inspanningen worden geleverd. Het antwoord op de vraag is dus ‘ja’.

Kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd?

Nu er sprake is van arbeidsongeschiktheid kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar worden beëindigd. Het ontbindingsverzoek dient daarom in beginsel afgewezen te worden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Volgens de kantonrechter dient u als werkgever in ieder geval de volgende vier acties te ondernemen alvorens een ontbindingsverzoek kan worden toegewezen:

  1. u dient de werknemer duidelijk te hebben gezegd dat hij moet afvallen om zijn werk goed te kunnen doen;
  2. er moet over het onvoldoende functioneren zijn gesproken;
  3. u dient de werknemer een laatste kans te bieden om af te vallen (eventueel met toepassing van een loonsanctie); en
  4. u dient de werknemer duidelijk te maken dat als hij niet slaagt in het afvallen, ontslag zal volgen.

Als een werknemer in zijn afvalpoging tekortschiet, dan staan er voor u als werkgever, voor het indienen van een ontbindingsverzoek, ook minder vergaande sancties ter beschikking. Bijvoorbeeld toepassing van een loonsanctie. Dit houdt in dat u de loondoorbetaling stopzet. Op die manier kan de werknemer nog een laatste kans worden geboden. Het is daarbij wel van groot belang dat de loonsanctie op de juiste wijze wordt toegepast. Wij adviseren u daarom altijd contact met ons op te nemen. Wij kunnen u begeleiden bij het nemen van bovengenoemde acties. U kunt ons bereiken via advies@frontyr.nl of bel naar 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...