Mag ik mijn werknemers of bezoekers temperaturen?

 |   |  Share: 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde zich op het standpunt dat het opnemen van de temperatuur van werknemers of bezoekers niet is toegestaan. Inmiddels is de AP wegens de coronacrisis teruggekomen op dit standpunt. De AP acht het onder bepaalde omstandigheden wél toegestaan om de temperatuur van werknemers of bezoekers op te nemen. In onderstaand artikel leggen wij uit aan welke regels u zich bij een temperatuurcheck dient te houden.

Opnemen maar niet registreren

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden strikte regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Zeker als het gaat om medische gegevens. Het verwerken van gegevens over de temperatuur van een werknemer of bezoeker is een medisch gegeven en daarmee ook een bijzonder persoonsgegeven. Het opnemen van de temperatuur is daarom niet zomaar toegestaan. U mag dit alleen doen als u de temperatuur niet verwerkt of registreert. Daarbij geldt ook dat u geen gebruik mag maken van een geautomatiseerd systeem. Denk bijvoorbeeld aan toegangspoortjes die groen licht geven bij de juiste temperatuur. Meetgegevens mogen op geen enkele manier worden bewaard. Dit houdt in dat u enkel de temperatuur van de thermometer mag aflezen om te bepalen of u iemand de toegang verleent of weigert. Het aflezen op zichzelf valt niet onder de bescherming van de AVG en dus ook niet onder het toezicht van de AP.

Privacyinbreuk is toch mogelijk

Ondanks dat de temperatuur enkel wordt afgelezen en niet verwerkt, geldt dat er toch privacybezwaren kunnen bestaan. Het kan immers een grote inbreuk op de privacy zijn wanneer aan een werknemer of bezoeker de toegang tot een pand geweigerd wordt door de beveiliging, terwijl een hele rij wachtenden dit kan zien. De wachtenden kunnen mogelijk conclusies trekken over de gezondheid van de persoon waarvan de temperatuur gemeten is. De AVG biedt op dat punt geen bescherming en de AP kan hiertegen ook niet optreden. Toch kan dit wel een onrechtmatige inbreuk zijn op het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, zouden in het geding kunnen zijn. Het aflezen van temperatuur kan dus wel degelijk onrechtmatig zijn.

Heeft u vragen over uw toegangsbeleid? Of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of bel 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...