Loonsverhoging cao LEO per 1 januari 2017

 |   |  Share: 

Met ingang van 1 januari 2017 worden de lonen van werknemers die onder de werkingssfeer van de cao LEO vallen met 0,75% verhoogd.

Op grond van de cao LEO, dient het loon van werknemers die werkzaam zijn voor land- en tuinbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen, per 1 januari 2017 met 0,75% te worden verhoogd. De loontabel voor werknemers van 21 jaar en ouder, die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, staat hieronder vermeld. U kunt deze tabel, evenals de berekenwijze van de loonsverhogingen, terugvinden in artikel 35 van de cao LEO. Jeugdige werknemers hebben recht op een, van hun leeftijd afhankelijk, percentage van het hieronder bij functieschaal 0 vermelde cao-loon.

lonen-vanaf-21-jaar-blog-afbeeldingHeeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...