Let op: de NOW is gewijzigd!

 |   |  Share: 

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de verlenging van de NOW, ook wel NOW 2.0 genoemd. Het kabinet heeft echter ook, ten behoeve van de werkgelegenheid, een aantal wijzigingen aangebracht in de NOW 1.0 en 2.0. In dit artikel treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die vanaf vandaag van kracht worden.

Algemene wijzigingen

 • Vanaf eind juni 2020 zullen gegevens over de aangevraagde NOW-subsidie, zoals de naam van de aanvrager en de verleende voorschotten, op de website van het UWV openbaar worden gemaakt.
 • Ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen in de periode 2019 tot en met 1 februari 2020, mogen de kalendermaanden vanaf het overgangsmoment hanteren voor de omzetvergelijking, omgerekend naar een omzet over drie maanden.
 • In de regeling voor startende ondernemingen, start de referentieomzetperiode voortaan op de dag van aanvang van de bedrijfsvoering. Om van de regeling gebruik te kunnen maken moet de onderneming uiterlijk in februari 2020 zijn gestart.
 • Het overleggen van een accountantsverklaring is verplicht voor:
  • ondernemers die een voorschot van € 100.000,- of meer hebben ontvangen; en
  • ondernemers met een vastgestelde subsidie van € 125.000,- of meer.
   Voor het maken van de berekening zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.
 • Een verklaring van een derde, zoals een administratiekantoor of financieel dienstverlener, die de omzetdaling bevestigt, is verplicht bij:
  • een vaststellingsverzoek bij een verkregen voorschot van € 20.000,- of meer; en
  • een vaststellingsbedrag van € 25.000,- of meer.
 • Als ondernemers een dertiende maand hebben uitgekeerd in januari 2020, filtert het UWV die er waar mogelijk uit bij de eindafrekening.

Wijzigingen NOW 1.0

 • Het aanvraagtijdvlak wordt verlengd van 31 mei 2020 naar 5 juni 2020.
 • De loonsom over de periode maart t/m mei 2020 kan worden gehanteerd als die hoger is dan driemaal de loonsom over januari 2020. Hiermee worden onder andere seizoensbedrijven tegemoet gekomen.

Wijzigingen NOW 2.0

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten.
 • Een onderneming die gebruikmaakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Het uitkeren van reguliere bonussen aan gewone werknemers mag wel.
 • Ondernemers zijn verplicht bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af te leggen over het stimuleren van werknemers om aan bij- en omscholing te gaan doen.
 • In principe wordt de NOW-subsidie niet extra verlaagd (met een boete) bij bedrijfseconomisch ontslag. De correctie van de loonsom blijft wel bestaan. Een afwijkende regeling, waarbij de subsidie wel extra wordt verlaagd, zal waarschijnlijk gaan gelden bij ontslag van meer dan twintig werknemers zonder dat een akkoord met de vakbonden of de OR was bereikt.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de NOW of nog vragen daarover? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 085-773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor u klaar.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...