Langer geboorteverlof voor partner per 1 januari 2019

 |   |  Share: 

In 2018 had de werknemer waarvan de partner was bevallen nog recht op twee dagen kraamverlof. Per 1 januari 2019 is dit veranderd. Nu heeft deze werknemer namelijk recht op geboorteverlof gedurende één werkweek. Per 1 juli 2020 wordt dit nog eens uitgebreid met een recht op aanvullend geboorteverlof van vijf werkweken. Dit is het gevolg van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) die op 13 november 2018 is aangenomen.

Geboorteverlof

Het geboorteverlof is in de plaats gekomen van de twee dagen kraamverlof. Nu heeft elke werknemer waarvan de partner is bevallen recht op verlof gedurende één werkweek. Tijdens dit verlof behoudt de werknemer recht op het volledige loon.

Het verlof moet binnen vier weken na de bevalling van de partner worden opgenomen. De werknemer meldt voorafgaand aan het verlof aan de werkgever dat hij het verlof opneemt. Hierbij wordt ook de reden en manier van opname genoemd. De werkgever mag de opname van geboorteverlof niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof

Bovenop het doorbetaalde geboorteverlof, heeft de werknemer waarvan de partner is bevallen vanaf 1 juli 2020 recht op maximaal vijf werkweken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof mag pas worden opgenomen als het doorbetaalde geboorteverlof is opgenomen. Het verlof moet binnen zes maanden na de bevalling van de partner worden opgenomen.

Bij aanvullend geboorteverlof geldt dat de werknemer wordt geacht vier weken van tevoren aan te geven dat hij dit verlof wenst op te nemen en hoe hij dit wenst te doen. De werkgever mag in dit geval tot twee weken van tevoren de manier van invulling wijzigen. Daarvoor is wel vereist dat sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Bij aanvullend geboorteverlof hoeft de werkgever geen loon uit te betalen. In plaats daarvan heeft de werknemer recht op een uitkering bij het UWV. De werkgever vraagt op verzoek van de werknemer deze uitkering aan. De werknemer blijft in deze periode wel vakantiedagen opbouwen.

Europees geboorteverlof?

Naast de bovengenoemde wetgeving, wordt binnen de Europese Unie gesproken over een Europese regeling van geboorteverlof en ouderschapsverlof. Hierbij wordt gesproken over tien dagen verlof tegen 80% van het loon. Daarnaast wordt gesproken over vier maanden ouderschapsverlof. Bij dit ouderschapsverlof heeft de werknemer gedurende anderhalve maand recht op een nog niet bepaald percentage van het loon. Deze Europese regelgeving kan betekenen dat de Nederlandse wetgeving opnieuw moet worden aangepast. Wij zullen u hier dan uiteraard middels een blogbericht over informeren.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...