Laat de beschikking WHK 2020 kosteloos controleren door Fronytr!

 |   |  Share: 

In de komende periode zal de Belastingdienst alle werkgevers weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) toesturen. In deze beschikking is de verschuldigde gedifferentieerde premie voor het jaar 2020 vastgesteld. Helaas worden er door de Belastingdienst geregeld fouten in deze beschikking gemaakt, met een te hoge gedifferentieerde premie voor de werkgever als gevolg. Het is daarom belangrijk om de beschikking WHK goed te controleren. Frontyr biedt u de mogelijkheid de beschikking vrijblijvend en kosteloos te laten controleren.

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij het vaststellen van de gedifferentieerde premie ten onrechte uitkeringslasten van (ex-)werknemers aan de werkgever toerekent. Ook maakt de Belastingdienst vaak gebruik van verouderde gegevens, klopt de werknemerslijst niet of een bedrijf wordt ingedeeld in een onjuiste sector. Fouten in de beschikking kosten werkgevers onnodig geld.

De controle van Frontyr werkt als volgt:

1.     Frontyr ontvangt de beschikking WHK van u;

2.     U tekent een machtiging om pro forma bezwaar aan te tekenen;

3.     Frontyr ontvangt van de Belastingdienst aanvullende informatie en vraagt indien nodig informatie bij u op;

4.     Frontyr controleert deze informatie en adviseert u over het wel/niet voortzetten van de bezwaarprocedure.

Indien blijkt dat uitkeringen onterecht worden doorbelast, dan is het zaak hier bezwaar tegen te maken. Naar aanleiding van dit bezwaar kan door de Belastingdienst een nieuw premiepercentage worden vastgesteld. Frontyr voert de controle van de beschikking WHK 2020 vrijblijvend en kosteloos voor u uit. Besluit u naar aanleiding van het advies om een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst door te zetten? Dan kunnen de juristen van Frontyr u hierin tegen een scherp uurtarief bijstaan.

Let op: Snelheid is geboden om gebruik te kunnen maken van deze unieke actie. Vanaf de dagtekening van de beschikking heeft u namelijk maar zes weken de tijd om bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst.

Heeft u vragen over de WHK beschikking of wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om de beschikking gratis te laten controleren? Bel Frontyr via 085 – 773 26 66, stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...