Laat uw beschikking Werkhervattingskas gratis controleren!

 |   |  Share: 

In de komende periode zal de Belastingdienst u weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) toesturen. Deze beschikking bevat een aankondiging van de gedifferentieerde premie, die u in het jaar 2018 verschuldigd bent. Wist u dat voorgenoemde beschikking doorgaans veel fouten bevat die u onnodig geld kosten? Laat uw beschikking daarom nu vrijblijvend en kosteloos controleren door onze juristen.

De premie, die u verschuldigd bent, hangt af van het arbeidsongeschiktheidsrisico en/of de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn verstrekt aan uw (ex-)werknemers. De gedifferentieerde premie WHK bestaat uit twee premiecomponenten. De eerste component betreft de ‘WGA’ en is gebaseerd op de WGA-uitkeringen die zijn uitgekeerd aan uw (ex-)werknemers, die op hun eerste ziektedag bij u in dienst waren. De tweede component betreft de ‘ZW-flex’ en is gebaseerd op de Ziektewetuitkeringen die zijn toegekend aan uw ex-werknemers, nadat zij bij u uit dienst zijn getreden. Bij de berekening van de verschuldigde premie in het jaar 2018 wordt gekeken naar de door UWV betaalde WGA-uitkeringen en Ziektewetuitkeringen in het jaar 2016.

De beschikking WHK vermeldt het totaalbedrag van uitkeringen die aan (ex-)werknemers zijn verstrekt. Er wordt echter niet nader gespecificeerd aan welke (ex-)werknemers deze uitkeringen zijn verstrekt. Onze juristen zien vaak dat de Belastingdienst ten onrechte uitkeringslasten van (ex-)werknemers aan de werkgever toerekent. Het komt ook regelmatig voor dat door de Belastingdienst gebruik wordt gemaakt van verouderde gegevens, de werknemerslijst niet klopt of een bedrijf wordt ingedeeld in een onjuiste sector. Fouten in de beschikking kosten u onnodig geld. Indien blijkt dat uitkeringen onterecht aan u worden doorbelast, dan is het zaak hiertegen in bezwaar te gaan. Naar aanleiding van dit bezwaar kan door de Belastingdienst een nieuw premiepercentage worden vastgesteld.

De controle van de beschikking WHK luistert erg nauw. Onze juristen staan u hierin dan ook graag bij. Daarnaast hoeft het controleren van de beschikking u niets te kosten. Onze juristen voeren de controle van uw beschikking WHK 2018 vrijblijvend en kosteloos voor u uit. Na de controle ontvangt u een advies van de juristen. Besluit u naar aanleiding van het advies om een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst door te zetten? Dan staan onze juristen u graag bij tegen een scherp uurtarief. Let op! Lever uw beschikking WHK snel bij ons aan. Vanaf de dagtekening van de beschikking heeft u namelijk maar zes weken de tijd om bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...