Kunt u uw werknemer verplichten af te zien van een reis naar een land met kleurcode oranje of rood?

 |   |  Share: 

Tijdens de vakantieperiode heeft u als werkgever te maken met werknemers die ervoor kiezen af te reizen naar een land met kleurcode oranje of rood. Het gevolg hiervan is dat de desbetreffende werknemer na thuiskomst meerdere dagen in quarantaine moet en daarom niet op het werk kan verschijnen. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat u liever niet heeft dat uw werknemers afreizen naar een risicogebied. Maar reikt uw instructiebevoegdheid als werkgever zo ver dat u uw werknemers dit mag verbieden? Tot voor kort bleef het antwoord op deze vraag onduidelijk. Een recente uitspraak van de kantonrechter te Maastricht lijkt hier nu ruimte voor te bieden.

 

In de zaak die bij de kantonrechter voorlag, was een werknemer voornemens af te reizen naar Polen. De werkgever verbood dit omdat in Polen op dat moment code oranje gold. De kantonrechter oordeelde dat het verbod terecht was, omdat de werknemer na thuiskomst tien dagen in quarantaine zou moeten en de functie van de werknemer niet door thuis te werken kon worden uitgevoerd. Naar het oordeel van de kantonrechter had de werkgever om die reden een zwaarwegend bedrijfsbelang om de werknemer niet toe te staan af te reizen naar Polen. In deze zaak besloot de werknemer toch af te reizen naar Polen, waarop de werkgever de werknemer op staande voet ontsloeg. Ook dit ontslag op staande voet hield stand bij de rechter.

 

Wilt u weten of u beschikt over een zwaarwegend bedrijfsbelang om uw werknemers te verbieden af te reizen naar landen met kleurcode oranje of rood? Neem dan contact op met één van onze juristen via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. Wij adviseren u graag!Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...