Juridische dienstverlening bij inkomensverzekeringen

 |   |  Share: 

Wij geloven al jaren in betaalbare en toegankelijke juridische dienstverlening met toegevoegde waarde voor ondernemers en werkgevers. Met een partij als Frontyr, die voor haar cliënten door het vuur gaat en aan het front strijdt, ervaart uw relatie de toegevoegde waarde van kwalitatief hoogwaardige juridische bijstand. Een meerwaarde voor zowel u als uw relaties.

Voordelen voor uw relaties

Met MijnArbeidsjurist kunnen werkgevers op laagdrempelige wijze gebruikmaken van onze juridische dienstverlening. Deze vorm van dienstverlening geldt als een belangrijke aanvulling op de via Verzekeringsinzicht.nl afgesloten inkomensverzekeringen en arbodienstverlening. Onze juridisch adviseurs zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, maar zijn ook deskundig op andere rechtsgebieden waar een ondernemer mee te maken kan krijgen. Met MijnArbeidsjurist kunnen werkgevers gebruikmaken van:

  • Ondersteuning bij het voorkomen van verzuim en het beheersen van lopende verzuimdossiers.
  • Een telefonische helpdesk waarbij werkgevers direct door een juridisch adviseur te woord worden gestaan. Mocht het noodzakelijk zijn dat een dossier verder in behandeling wordt genomen, dan staan de juridisch adviseurs van Frontyr uiteraard ook klaar voor de werkgever.
  • Toegang tot praktische modeldocumenten die bijdragen aan een actueel en duidelijk personeels- en verzuimbeleid. Daarbij kan gedacht worden aan een verzuimreglement, een personeelshandboek en arbeidsovereenkomsten. Uiteraard wordt ook ondersteuning geboden bij het leveren van maatwerkdocumenten.
  • Controle op re-integratie-inspanningen via de onafhankelijke poortwachterstoets.
  • Een professionele en ervaren juridische gesprekspartner aan de zijde van de werkgever (naast de arbodienst).
  • Juridische bijstand in (gerechtelijke) procedures, zoals (arbeids)conflicten, verhaalrechtsbijstand, ontslagprocedures, incassozaken en geschillen met (semi-)overheidsinstanties zoals het UWV.

Daarnaast wordt grip gehouden op de verzuimdossiers door middel van een juridische dossiertoetsing na of vlak voor het eerste ziektejaar en nog eens vóór de WIA-aanvraag. Indien noodzakelijk verzorgen wij een begeleidend schrijven bij de WIA-aanvraag, waarmee het risico op een loonsanctie wordt beperkt en een basis wordt gelegd voor een effectief bezwaar op de WIA-beschikking. Na toekenning van de WIA-status adviseren en ondersteunen wij de werkgever graag over diens rechten en plichten in de periode die hem te wachten staat.

Voordelen voor u

Heeft uw relatie door uw tussenkomst MijnArbeidsjurist afgesloten via Verzekeringsinzicht.nl en het abonnementstarief voldaan? Dan heeft u recht op een aanbrengvergoeding van 10% van dat abonnementstarief (exclusief btw), dit kan oplopen tot € 125,- per werkgever en wordt afgewikkeld via uw rekening-courantverhouding. Daarnaast maakt u uw rol als adviseur nog belangrijker voor uw relaties. Door gebruik te maken van MijnArbeidsjurist beschikken zij namelijk over een belangrijke tool om zowel preventief als bij verzuim maatregelen te treffen en het risico op premieverhoging door de verzekeraar te verkleinen.

Meer informatie of werkgevers aanbrengen: www.verzekeringsinzicht.nl

U vindt MijnArbeidsjurist als aanbieder in het offertetraject. 

Meer informatie over het afsluiten van MijnArbeidsjurist vindt u op Verzekeringsinzicht.nl. Vanzelfsprekend informeren onze juristen u zelf ook graag over hoe wij uw relaties het beste van dienst kunnen zijn. Bij vragen over het offreren en aanvragen van MijnArbeidsjurist via Verzekeringsinzicht.nl staat uw accountmanager u uiteraard graag te woord.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...