Met recht een goed zakelijk juridisch advies

Als ondernemer komt u hoe dan ook steeds weer in aanraking met het recht. Aan elke beslissing die u neemt, aan elke samenwerking die u aangaat en aan elk geschil dat zich voordoet, kleven juridische aspecten. De juristen van Frontyr staan u dan graag bij, waarbij zij u van gedegen zakelijk juridisch advies zullen voorzien. Waar mogelijk zullen zij u werk uit handen nemen, zodat u zich op het ondernemen kunt blijven richten.

De juristen van Frontyr zijn werkzaam in de algemene rechtspraktijk, wat inhoudt dat u met alle juridische vraagstukken bij hen terecht kunt. U kunt hierbij onder meer denken aan:

  • arbeidsrechtelijke kwesties, zoals arbeidsconflicten, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschikte werknemers, en de toepassing of interpretatie van wet- en regelgeving en cao’s;
  • incassoprocedures;
  • het opstellen of beoordelen van overeenkomsten, (bedrijfs)reglementen en algemene voorwaarden;
    aansprakelijkstellingen;
  • bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures tegen (semi-)overheidsinstanties;
  • het toetsen van de juistheid van Whk-beschikkingen;
  • verhaalsrechtsbijstand (regres);
  • het opstellen of beoordelen van privacyreglementen;
  • procedure kantonrechter.

Bij Frontyr vinden wij het belangrijk dat u voor juridische hulp steeds één kantoor kunt inschakelen.

Direct juridisch advies nodig?

Stel uw vraag direct online of neem contact op met één van onze juristen.