Hoe voorkom ik verspreiding van het coronavirus op de werkvloer? – Q&A

 |   |  Share: 

Werkgevers vragen zich af of zij hun werknemers mogen vragen een QR-code te tonen en of zij hen, bij afwezigheid daarvan, de toegang tot de werkvloer mogen ontzeggen. Hoe meer werknemers met een geldige QR-code, hoe veiliger de werkomgeving, aldus meerdere werkgevers. In onderstaande Q&A geven wij u een antwoord op actuele vragen omtrent de QR-code op de werkvloer.


1. Mag ik mijn werknemers om een QR-code of vaccinatiebewijs vragen?

Vragen of een werknemer een geldige QR-code of vaccinatiebewijs heeft staat u vrij, mits u daar een goede reden voor heeft. Een goede reden houdt in dat er geen alternatieve mogelijkheden zijn om de gezondheid van uw werknemers te waarborgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om thuis te werken. Maar wij adviseren u ten allen tijde terughoudend te zijn in het stellen van deze vragen. Uw werknemer is namelijk niet verplicht de QR-code of het vaccinatiebewijs daadwerkelijk te laten zien. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de QR-code vast te leggen. Het groene of rode vinkje wat bij het scannen ontstaat, zegt namelijk iets over de gezondheidstoestand van uw werknemer, hetgeen u op grond van de AVG niet mag verwerken. Op het moment dat de inhoud van de QR-code bij het scannen ergens (digitaal) wordt geregistreerd, is dit dus ook niet toegestaan.


2. Mag ik consequenties verbinden aan het niet hebben of niet willen tonen van een geldige QR-code?

Er bestaat (nog) geen wettelijke grondslag om consequenties te verbinden aan het niet hebben of niet willen tonen van een geldige QR-code door de werknemer. Hier is een wetswijziging voor nodig. In de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, die bepaalt dat in bepaalde sectoren het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht is, is een uitzondering voor werknemers opgenomen. De QR-code mag namelijk niet gebruikt worden om toegang tot de werkvloer te verkrijgen.

Het kabinet onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om bovengenoemde uitzondering voor werknemers te laten varen. Het laten varen van deze uitzondering zou betekenen dat werknemers in bepaalde sectoren, waar bezoekers nu al verplicht zijn een coronatoegangsbewijs te tonen, straks niet meer zonder geldige QR-code op de werkvloer mogen verschijnen. Bij ministeriële regeling kan vervolgens worden bepaald dat ook werknemers in andere sectoren een geldige QR-code moeten tonen. Zo ver is het echter nog niet.


3. Kan ik mijn werknemer verplicht laten testen op corona?

Nu u uw werknemers (nog) niet mag verplichten een geldige QR-code te tonen, rijst de vraag of u uw werknemers verplicht mag laten testen op corona. Bijvoorbeeld wanneer u vermoedt dat uw werknemer besmet is. Volgens de wet mag u uw werknemer in beginsel niet verplichten laten testen. Dit is namelijk in strijd met het recht op lichamelijke integriteit. Dit recht houdt in dat een ieder zelf beslist wat er wel en niet met zijn of haar lichaam gebeurt. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam lijkt het verplicht testen in uitzonderlijke situaties nu wél mogelijk te maken, bijvoorbeeld wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is, en er écht geen andere mogelijkheid is om de veiligheid te waarborgen. Men dient hier echter nog wel uitzonderlijk terughoudend mee te zijn.


4. Mag ik een werknemer verplichten thuis te blijven als ik vermoed dat de werknemer besmet is?

Wanneer u vermoedt dat uw werknemer besmet is geraakt met het coronavirus, kunt u uw werknemer wél verzoeken thuis te gaan werken. Wanneer thuiswerken niet mogelijk is, mag u uw werknemer naar huis sturen totdat de klachten over zijn, of vaststaat dat de werknemer niet is besmet. Hiermee voorkomt u dat andere werknemers mogelijk ook besmet raken en waarborgt u de veilige en gezonde werkomgeving van uw werknemers. U bent hierbij wel gehouden het loon van de werknemer door te betalen.

Heeft u meer vragen over hoe u de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer zoveel mogelijk kan voorkomen, of heeft u vragen over wat er in dit kader wettelijk is toegestaan? Neem contact op met onze juridische samenwerkingspartner Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...