Het coronavirus: werken en de zorg voor de kinderen, hoe regel je dit?

 |   |  Share: 

Mag mijn werknemer thuis blijven wanneer zijn kind ziek is?
Ja, indien het kind van uw werknemer ziek is en uw werknemer zijn kind moet verzorgen, dan geldt dat als thuiswerken niet mogelijk is, hij aanspraak kan maken op kortdurend zorgverlof. Op grond van de wet dient u het loon van uw werknemer een periode van maximaal twee weken door te betalen. De werknemer heeft ook een mogelijkheid om langdurig zorgverlof op te nemen. Tijdens langdurig zorgverlof hoeft u het loon van de werknemer niet door te betalen. De exacte duur van het zorgverlof is afhankelijk van de arbeidsomvang van uw werknemer. Is het kind van uw werknemer niet ziek? Dan kan de werknemer geen zorgverlof opnemen.

 

Mag mijn werknemer thuis blijven om te zorgen voor zijn kind nu de scholen zijn gesloten?
Ja, uw werknemer mag in eerste instantie thuis blijven daar er sprake is van een noodsituatie waarvoor calamiteitenverlof opgenomen mag worden door de werknemer. Gedurende het calamiteitenverlof betaalt u het loon van uw werknemer door. Echter, calamiteitenverlof kan maar voor zeer beperkte duur opgenomen worden. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof per jaar, maar het verlof is slechts bedoeld om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. U kunt van uw werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om de situatie op te heffen, bijvoorbeeld door opvang voor zijn kind te regelen, zodat het werk kan worden hervat. Blijkt opvang niet mogelijk? Dan kunt u in overleg met uw werknemer nagaan of het mogelijk is om thuis te werken of (onbetaald) verlof op te nemen.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...