Het coronavirus: veelgestelde vragen over het recht op loondoorbetaling

 |   |  Share: 

Mijn werknemer verricht geen werkzaamheden, omdat het werk zich niet leent voor thuiswerken. Moet ik dan toch het loon van mijn werknemer doorbetalen?
Ja, u dient het loon van de werknemer door te betalen als de werknemer op uw verzoek (preventief) thuis dient te blijven of indien het werk niet kan worden verricht door een overheidsmaatregel.


Mijn werknemer kan niet thuiswerken, maar wil toch thuis blijven omdat hij bang is het coronavirus op de werkvloer op te lopen. Moet ik het loon van mijn werknemer doorbetalen?
Nee, een werknemer mag niet op eigen initiatief thuis blijven omdat hij bang is om op de werkvloer besmet te worden met het coronavirus, zonder dat hiertoe een reële vrees bestaat. In beginsel kan dit worden gezien als werkweigering. U kunt de loondoorbetaling, na waarschuwing, stopzetten.


Mijn werknemer is ziek doordat hij tijdens een vakantie in het buitenland besmet is geraakt met het coronavirus, waarna hij in quarantaine is gesteld. Moet ik dan het loon van mijn werknemer doorbetalen?
De werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon tijdens ziekte. De dagen waarop de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is, gelden niet als vakantiedagen en worden zodoende ook niet op het verlofsaldo in mindering gebracht, tenzij anders is overeengekomen.


Mijn werknemer is tijdens een vakantie in het buitenland in quarantaine gesteld, maar hij is niet ziek. Moet ik dan het loon van mijn werknemer doorbetalen?
De wet schrijft voor: geen arbeid, wel loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. Nu er waarschijnlijk sprake is van een overmachtssituatie, geldt dat deze niet voor rekening van de werknemer komt en u dus gehouden bent het loon van de werknemer door te betalen. Nu er geen sprake is van ziekte kunnen de reeds vastgestelde vakantiedagen wel afgeschreven worden. Voor de dagen dat een werknemer langer dan de vastgestelde vakantieperiode in het buitenland moet verblijven omdat terugkeer niet mogelijk is, geldt dat u het loon moet doorbetalen. Wel kunt u van de werknemer verlangen dat er, voor zover dat mogelijk is, in quarantaine ook werkzaamheden worden verricht.


Mijn werknemer komt net terug van vakantie vanuit een risicogebied. Mag ik mijn werknemer verplicht twee weken (onbetaald) verlof op laten nemen na zijn vakantie?
Nee, u kunt de werknemer niet verplichten om twee weken (onbetaald) verlof op te nemen na terugkeer van zijn vakantie. De werknemer naar huis sturen zonder doorbetaling van loon door verplicht (onbetaald) verlof op te nemen is niet toegestaan.

 

 

 

 

 

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...