Het coronavirus: financiële ondersteuning voor ondernemers versoepeld en uitgebreid

 |   |  Share: 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 april 2020 aangekondigd dat een aantal bestaande regelingen uit het noodpakket wordt versoepeld en uitgebreid. In de onderstaande tekst worden de veranderingen puntsgewijs toegelicht.

Financiering via borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) versoepeld

 • Inhoud regeling: ondernemers kunnen makkelijker geld lenen, aangezien de overheid via de BMKB borg staat voor de kredieten die bijvoorbeeld bij banken worden aangevraagd.
 • Versoepeling: de looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar. Daarnaast kan niet alleen middels een uitgebreide liquiditeitsprognose worden gekeken naar de toegang tot de BMKB, maar ook via een omzettoets.
 • Per: 28 april 2020.

Budget Seed Capital-regeling wordt verhoogd

 • Inhoud regeling: de Seed Capital-regeling betreft een fonds dat is opgericht om innovatieve ondernemingen zoals technostarters en/of creatieve starters te financieren.
 • Versoepeling: het budget wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro.
 • Per: 28 april 2020.

Nevenactiviteit komt in aanmerking voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling)

 • Inhoud regeling: sectoren die het meest zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00 euro ontvangen.
 • Versoepeling: de bij de KvK geregistreerde nevenactiviteit sluit soms beter aan op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Ondernemers kunnen om die reden nu ook op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Wel dient uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit te worden voldaan aan de minimumvereisten qua omzetverlies en vaste lasten.
 • Per: 29 april 2020.

Verhoging garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 • Inhoud regeling: voor ondernemers die niet eenvoudig aan een banklening of bankgarantie komen, is het middels de GO eenvoudiger om een krediet te krijgen. De overheid kan 50% Staatsgarantie geven aan de bank op middelgrote en grote leningen.
 • Verandering: Het garantieplafond wordt verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard.
 • Per: 29 april 2020.

Het kabinet werkt momenteel aan aanvullende steunplannen bovenop het huidige noodpakket. Houd www.frontyr.nl/blog in de gaten voor actueel nieuws hieromtrent.

Wilt u weten voor welke regeling(en) u in aanmerking komt, of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 2666.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...