Het coronavirus: de privacy van werknemers

 |   |  Share: 

Als werkgever bent u verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van uw werknemers. Veel werkgevers vragen zich daarom af of zij een werknemer mogen controleren op corona, of vragen mogen stellen over een besmetting. In dit artikel beantwoorden wij veelgestelde vragen over wat u  wel of niet mag doen binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in geval van een coronabesmetting.

Mijn werknemer meldt zich ziek. Mag ik vragen of dit komt door een coronabesmetting?
Nee, de AVG bepaalt dat u niet mag informeren naar de aard en de oorzaak van de ziekte van de werknemer. Via uw arbodienst kunt u een bedrijfsarts inzetten, die wel medische gegevens van uw werknemer mag beoordelen en verwerken. In het kader van goed werknemerschap mag u van uw werknemer verwachten dat hij zijn eigen gezondheid beoordeelt en zorgt dat hij geen andere werknemers in gevaar brengt door op het werk te verschijnen met symptomen. U kunt uw werknemer dus verbieden om met symptomen op de werkvloer te verschijnen.

Mag ik mijn werknemer zelf testen op corona?
Nee, u mag uw werknemers niet zelf testen. Enkel een (bedrijfs)arts is hiertoe bevoegd. De arts deelt de uitslag van de test alleen met uw werknemer. Uw werknemer is niet verplicht te vertellen aan u dat hij het coronavirus heeft opgelopen.

Mag ik mijn werknemer verzoeken contact op te nemen met een arts?
Ja, u mag uw werknemer altijd verzoeken om contact op te nemen met de (bedrijfs)arts voor controle. Als de arts vermoedt dat uw werknemer is besmet met het coronavirus, dan zal de arts met spoed contact opnemen met de GGD. De GGD kan er in overleg met u voor zorgen, dat maatregelen worden getroffen op de werkvloer.

Wat kan ik doen als mijn werknemer op eigen initiatief vertelt dat hij besmet is met het coronavirus?
Het staat een werknemer vrij op eigen initiatief te vertellen dat hij besmet is met het coronavirus. U mag een mededeling van een werknemer over zijn klachten nooit verwerken. Dit houdt in dat u het niet mag vastleggen, delen of gebruiken, zelfs niet als de werknemer hiervoor zelf toestemming heeft gegeven.

Mijn werknemer heeft gemeld dat hij besmet is met het coronavirus, mag ik andere werknemers hierover inlichten?
Nee, dat mag niet. Als uw werknemer positief getest is op corona, dan geeft de arts dit door aan de GGD. Als er door het contact van de werknemer kans op besmetting op de werkvloer bestaat, dan treedt het protocol van de GGD in werking. Dit protocol schrijft voor welke maatregelen er getroffen moeten worden.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...