Het belang van een verzuimreglement

 |   |  Share: 

In een verzuimreglement worden alle afspraken over verzuim vastgelegd. Hoe duidelijker de afspraken beschreven staan, hoe makkelijker het is om in een verzuimsituatie juist te handelen. Zo voorkomt u verwarring en discussies. Verzuim kan grote gevolgen hebben voor u als werkgever.

De juristen van Frontyr Juristen worden geregeld benaderd door werkgevers die hun arbeidsongeschikte werknemers na een ziekmelding moeilijk of niet kunnen bereiken.

Om duidelijkheid te creëren bij werknemers over de verplichtingen die voor hen gelden tijdens arbeidsongeschiktheid, raadt Frontyr aan om een verzuimreglement op te laten stellen. In zo’n reglement kan bijvoorbeeld worden opgenomen:
✔ hoe een werknemer zich dient ziek te melden;
✔ aan welke controlevoorschriften een werknemer zich tijdens zijn ziekte dient te houden, en
✔ wat de consequenties zijn als de werknemer zich daar niet aan houdt, zoals een loonsanctie.

Wanneer dit reglement op de juiste manier wordt vormgegeven, kan de werkgever direct een loonsanctie opleggen wanneer een werknemer zijn verplichtingen niet nakomt. Dit kan voor werkgevers veel onduidelijkheid, en bovendien veel kosten schelen.

Frontyr stelt dit verzuimreglement op met inachtneming van de regels binnen uw onderneming. Tevens adviseren wij u hoe u dit reglement van toepassing dient te verklaren binnen uw onderneming. Wilt u weten wat Frontyr voor u kan betekenen? Bel gerust naar 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...