Heeft u uw oproepkracht al een vast aantal uren aangeboden?

 |   |  Share: 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt in werking op 1 januari 2020. Wij informeerden u hier al over in onze blog van 20 juni 2019. De WAB verplicht werkgevers om een vaste arbeidsomvang aan te bieden aan oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn.   

Vaste arbeidsomvang na twaalf maanden

Per 1 januari 2020 mag een werknemer slechts één jaar op oproepbasis werken. Dat betekent dat de werkgever jaarlijks in de dertiende maand een schriftelijk aanbod moet doen aan de oproepkracht voor een vast aantal uren (ook wel een vaste arbeidsomvang). Het is aan de oproepkracht het aanbod al dan niet te aanvaarden.

Heeft u momenteel oproepkrachten langer dan één jaar in dienst? Dan bent u verplicht om vóór 1 februari 2020 een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Daarbij is het wel van belang dat het aanbod in ieder geval eenzelfde urenomvang betreft als het aantal uren dat de oproepkracht de afgelopen 12 maanden gemiddeld heeft gewerkt. De oproepkracht moet daarnaast minstens één maand de tijd krijgen om op het aanbod te reageren.

Indien u geen aanbod doet, dan heeft de oproepkracht recht op het loon over de uren die hij de afgelopen 12 maanden gemiddeld heeft gewerkt. Dit geldt vanaf het moment dat u uiterlijk een aanbod had moeten doen.

Wilt u graag advies over het doen van een aanbod? Of heeft u een andere vraag over de wijzigingen per 1 januari 2020? De juristen van Frontyr voorzien u in deze gevallen graag van advies. Neem contact op via 085-773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...