Heeft u nog geen algemene voorwaarden? Dan wordt het de hoogste tijd deze op te stellen!

 |   |  Share: 

Wij vragen klanten vaak of zij algemene voorwaarden hanteren. Meer dan eens krijgen wij hierop het antwoord dat de klant een dermate klein bedrijf is, dat het hebben van algemene voorwaarden voor hen niet relevant is. Maar niets is minder waar! Juist voor de minder grote bedrijven is het hanteren van algemene voorwaarden van belang, omdat de (financiële) gevolgen van het niet hebben voor hen vaak ingrijpender zijn. Wat nu exact de voordelen zijn? Dat leest u hieronder.

Voorkomen en uitsluiten van risico’s

Dit is wellicht wel het meest belangrijke voordeel van het hebben van algemene voorwaarden. Wanneer u bij het sluiten van een overeenkomst uw eigen algemene voorwaarden hanteert, kunt u uw onderneming met de inhoud daarvan beschermen tegen de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen. Zo kunt u in de algemene voorwaarden uw aansprakelijkheid beperken of zelfs uitsluiten.

Een zo volledig mogelijke aansprakelijkheidsbeperking is een ingewikkelde aangelegenheid. Wij raden dan ook aan hiervoor een jurist in te schakelen, die u kan helpen bij het op de juiste wijze beperken van uw aansprakelijkheid.

Tijdsbesparing

Het hanteren van een universele set algemene voorwaarden scheelt veel tijd. U hoeft namelijk niet bij elke overeenkomst opnieuw in onderhandeling te treden over bijvoorbeeld de betalingstermijn en overige betalingsvoorwaarden, de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigt, de wijze van levering en eventuele  garantievoorwaarden. Al deze afspraken heeft u namelijk vastgelegd in uw algemene voorwaarden, die u van toepassing verklaart op iedere overeenkomst. Van belang hierbij is natuurlijk wel dat uw contractspartij uw voorwaarden accepteert.

Gemak

Gemak dient de mens, en zo ook een goede set algemene voorwaarden. U hoeft zich maar één keer bezig te houden met welke voorwaarden u wilt stellen aan overeenkomsten die u sluit. Schakelt u hiervoor een jurist in? Dan neemt die het meeste werk al voor u uit handen!

Zekerheid

Een uitgebreide set algemene voorwaarden biedt ook een bepaalde zekerheid. In de algemene voorwaarden staan namelijk rechten en plichten van beide partijen. Alle partijen weten dus waar zij aan toe zijn bij het sluiten van de overeenkomst.

Kortom, het hebben van algemene voorwaarden is ten zeerste aan te raden! Oók voor de kleinere ondernemingen. Bent u overtuigd, en wilt u meer informatie over de mogelijkheden ten aanzien van het opstellen (of juridisch controleren) van algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de juristen van Frontyr via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.

 

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...