Heeft het UWV u een loonsanctie opgelegd? Wij verzorgen de bezwaarprocedure voor u

 |   |  Share: 

Helaas gebeurt het wel eens dat het UWV bij de poortwachterstoets beoordeelt dat een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het re-integratieverslag. Het UWV legt dan aan de werkgever een loonsanctie op, wat inhoudt dat de werkgever het loon van de betreffende arbeidsongeschikte werknemer nóg maximaal 52 weken langer door dient te betalen. De werkgever krijgt dan de kans om de tekortkomingen te herstellen.

De juristen van Frontyr kunnen namens u (pro forma) bezwaar aantekenen tegen de loonsanctie, en omdat zij professioneel rechtshulpverlener zijn, kunnen de juristen ook het medisch dossier van de werknemer bij het UWV opvragen. Hier wordt uiteraard strikt vertrouwelijk mee omgegaan. Met het (medisch) dossier kan worden bezien of voortzetting van het bezwaar al dan niet kansrijk wordt geacht. Mocht het dossier daarvoor aanknopingspunten bieden, dan zal de jurist namens u het bezwaar voortzetten door de gronden van het bezwaar aan te vullen. Bovendien kan de jurist namens u een eventuele hoorzitting bijwonen en, indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard, beroep instellen bij de bestuursrechter.

Naast dat de juristen namens u bezwaar en beroep kunnen aantekenen, kunnen zij u ook adviseren over hoe u de tekortkomingen kunt herstellen. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het indienen van een verzoek tot bekorting van de loonsanctie, waardoor u wellicht niet de volle 52 weken het loon hoeft door te betalen.

Benieuwd wat Frontyr voor u kan betekenen?
Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...