Handhaving Wet DBA uitgesteld

 |   |  Share: 

De nieuwe regelgeving omtrent het aangaan van overeenkomsten met ZZP’ers heeft voor grote onzekerheid en onduidelijkheid bij ondernemers gezorgd. Om die reden zal de Belastingdienst in elk geval in het komende jaar nog niet handhavend optreden.

In het afgelopen jaar hebben wij u geïnformeerd over de inwerkingtreding van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie). De Wet DBA heeft de afschaffing van de VAR en de komst van de modelovereenkomsten voor ZZP’ers tot gevolg gehad. Met de nieuwe regelgeving werd beoogd een einde te maken aan schijnconstructies. Het voornemen was om ondernemers er in 2017 op af te rekenen, als bleek dat zij een ‘verkapt dienstverband’ met een ZZP’er waren aangegaan.

De nieuwe wetgeving is met veel kritiek ontvangen. De grote onrust, die de wetgeving teweeg heeft gebracht, heeft ertoe geleid dat ondernemers terughoudender zijn geworden met het inhuren van ZZP’ers. Om die reden is besloten dat handhaving van de nieuwe wet wordt uitgesteld. Ondernemers zullen in elk geval tot 1 januari 2018 geen boetes of naheffingen van de Belastingdienst ontvangen. Alleen tegen “evidente kwaadwillenden” zal de Belastingdienst in 2017 al handhavend optreden.

Het voorgaande betekent niet dat de Wet DBA is komen te vervallen. De wet is op 1 mei 2016 immers definitief in werking getreden. Dat houdt in dat de VAR afgeschaft blijft en dat u er verstandig aan doet om op de juiste wijze uitvoering te geven aan de nieuwe regelgeving. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze juristen staan u graag te woord.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...