Gedifferentieerde sectorpremies WW

 |   |  Share: 

Wanneer werkgevers, werkzaam in bepaalde sectoren, voornemens zijn een werknemer in dienst te nemen kan het van belang zijn goed na te denken welke arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met deze werknemer en voor welke duur.

Door de Belastingdienst worden bedrijven ingedeeld in een sector van het bedrijfsleven en op grond van die indeling wordt de sectorpremie per sector vastgesteld. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de betreffende sector. De Werkloosheidswet wordt onder andere gefinancierd door sectorale premies. Door stijgende WW-lasten in de sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf geldt in deze sectoren een gedifferentieerde sectorpremie.

Binnen de sectoren Grafische industrie en Uitzendbedrijven worden premies gedifferentieerd op basis van de activiteiten waar de werkgever zich, binnen de sector, mee bezighoudt. Naar aanleiding van die activiteiten vindt een indeling plaats in premiegroepen met verschillende premiepercentages. De premiegroep is voor deze werkgevers dan ook van belang en niet de sectorpremie.

Binnen Horeca algemeen, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf en Schildersbedrijf vindt de premiedifferentiatie plaats op basis van het soort contract dat wordt afgesloten met een werknemer. In deze laatste groep betalen werkgevers een aanzienlijk hogere sectorpremie, indien zij met een werknemer een arbeidsovereenkomst afsluiten met een contractduur korter dan één jaar. Als een arbeidsovereenkomst voor een langere contractduur overeengekomen wordt, geldt geen hogere premie. Op deze manier wordt het ontmoedigd om korte dienstverbanden aan te gaan en wordt getracht de werkloosheid in deze sectoren terug te dringen.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...