Frontyr in de praktijk – Landbouwgrond voor weidevogels

 |   |  Share: 

Boer Tom heeft een landbouwbedrijf én een grote fascinatie voor weidevogels, welke al enige jaren dreigen uit te sterven. Tom heeft daarom zijn landbouwgrond beschikbaar gesteld aan een collectief om op dat stuk grond een zogeheten plas-dras aan te leggen. Plas-dras is een stuk grasland waar de waterstand nagenoeg gelijk is aan die van het maaiveld. Plas-drassen trekken veel weidevogels, zoals de steltloper en de grutto, om er voedsel te zoeken, te baltsen, te slapen en er dichtbij te broeden en er de kuikens op te laten groeien.

Na de aanleg heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een beslissing genomen waarmee de landbouwgrond van boer Tom, door de aanleg van deze plas-dras, niet meer als subsidiabel werd aangemerkt. Op basis van satellietbeelden oordeelde zij namelijk dat het land onder water stond en daarmee niet geschikt was voor teelt. Boer Tom liep hierdoor subsidie mis. Dit was voor hem natuurlijk een grote domper, en hij maakte daarom bezwaar. Het bezwaar werd ongegrond verklaard. Omdat het collectief veel belang had bij de beslissing, schakelde zij een van onze juristen in om namens boer Tom beroep in te stellen.

Tijdens het beroep heeft onze jurist de slechte kwaliteit van de satellietbeelden en het maatschappelijke (internationale) belang ter verbetering van de biodiversiteit bepleit. Daarnaast staat er in de wet dat de grond 90 dagen per jaar gebruikt mag worden voor niet-landbouwactiviteiten. In lijn met de wet, heeft de grond ook maar 90 dagen onder water gestaan. Van boer Tom kon niet worden verwacht dat de grond op dag 91 direct weer geschikt was voor landbouwactiviteiten. Onze jurist benadrukte dat boer Tom een redelijke termijn moest worden geboden, waarbij rekening moest worden gehouden met de weersomstandigheden van die periode.

De meervoudige kamer heeft het beroep gegrond verklaard! Boer Tom heeft alsnog zijn subsidie gekregen en de RvO is veroordeeld in de proceskosten.

Meerde relaties volgen

Na boer Tom, heeft ook boer Gijs te maken met de afkeuring van zijn subsidiabele landbouwgrond door de aanleg van plas-dras. Ook boer Gijs maakte bezwaar, en ook zijn bezwaar werd ongegrond verklaard. Frontyr werd wederom ingeschakeld door het collectief om beroep aan te tekenen. Onze jurist diende een beroepschrift in, en verwees hierin uiteraard naar haar eerdere succes en de bijbehorende uitspraak. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland koos eieren voor zijn geld. Nog voordat de zaak op zitting is behandeld, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onze cliënt in het gelijk gesteld en op voorhand alle proceskosten vergoed. Een zitting was dus niet meer nodig.

 

Heeft u net als boer Tom en Gijs te maken met de afkeuring van subsidiabele landbouwgrond door de aanleg van plas-dras? Wij behartigen op basis van onze ervaring graag uw belangen! Bel 085 – 773 26 66 of stuur een e-mail naar advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...