Extra tegemoetkoming overheid: herverzekering leveranciersovereenkomsten

 |   |  Share: 

Als onderdeel van het nieuwe pakket met aanvullende maatregelen om ondernemers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, heeft de overheid deze week aangekondigd overeenkomsten van leveranciers te gaan herverzekeren.

Veel mkb’ers, zoals winkels en horecazaken, worden op basis van een leverancierskrediet bevoorraad. Kort samengevat komt dat erop neer dat de leverancier zich bij een kredietverzekeraar verzekert tegen het risico dat hij niet (tijdig) wordt betaald. Door de coronacrisis is het risico dat er niet wordt betaald veel groter geworden. De verwachting bestaat dat verzekeraars die met grotere betalingsrisico’s te maken krijgen, in reactie de verzekeringslimieten op bedrijven zullen verlagen of intrekken. Volgens de overheid zouden hierdoor 75.000 mkb’ers getroffen kunnen worden, hetgeen zij wilt voorkomen. Overeenkomsten van leveranciers zullen daarom door de overheid worden herverzekerd tot een bedrag van 12 miljard euro in totaal. Verwacht wordt dat aangezien de overheid een deel van de risico’s voor haar rekening neemt, mkb’ers hun bedrijfsvoering kunnen continueren en leveranciers in staat zijn aan hen te blijven leveren.

De maatregel moet nog verder worden uitgewerkt en onder andere de Europese Commissie moet nog om toestemming worden verzocht. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u uiteraard nader informeren.

De herverzekering van leveranciersovereenkomsten is onderdeel van het pakket met aanvullende maatregelen die de overheid deze week bekendmaakte. Benieuwd om welke maatregelen het nog meer gaat? Lees dan onze blog “Ondersteuning voor ondernemers in de coronacrisis wordt uitgebreid!”.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...