Do’s en don’ts bij een ontslag op staande voet

 |   |  Share: 

Aan een geldig ontslag op staande voet zitten veel haken en ogen. Weet u hoe u moet handelen als u voornemens bent uw werknemer op staande voet te ontslaan? De juristen van Frontyr hebben een aantal do’s en don’ts voor u onder elkaar gezet!  

1. Ontslag op staande voet echt noodzakelijk?

Een ontslag op staande voet is het zwaarste middel binnen het arbeidsrecht. Het dient als laatste redmiddel en mag slechts bij hoge uitzondering worden gegeven. Stel uzelf dan ook altijd eerst de vraag of de gedragingen van uw werknemer zodanig zijn dat redelijkerwijs niet meer van u kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Een te lichtvaardig gegeven ontslag op staande voet kan u duur komen te staan.

 

2. Wacht niet langer

Een ontslag op staande voet dient volgens de wet onverwijld te geschieden. Dit betekent in de eerste plaats dat het ontslag op staande dient te worden gegeven zo spoedig mogelijk nadat de reden voor de opzegging zich heeft voorgedaan, of u als werkgever bekend bent geworden met de reden voor opzegging.

In de tweede plaats dient het ontslag onmiddellijk in te gaan. Stuur uw werknemer daarom direct naar huis.

 

3. Vermeld aan uw werknemer direct de reden van het ontslag op staande voet

Voor een geldig ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Dringende redenen zijn zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De wet noemt in ieder geval een aantal voorbeelden, zoals diefstal, bedrog, dronkenschap of het bewust verstrekken of geven van onjuiste informatie.

Bevestig het ontslag op staande voet, alsmede de reden daarvan, schriftelijk aan uw werknemer. Maak daarbij geen gebruik van strafrechtelijke termen. Zo is ‘diefstal’ moeilijker te bewijzen dan ‘het wegnemen van eigendommen van de werkgever zonder zijn toestemming’.

 

4. Wees consequent

Maakt u gebruik van een personeelshandboek? Overtreding van deze regels kan in situaties leiden tot een ontslag op staande voet. Als werkgever is het hierbij belangrijk om consequent te blijven. Wanneer bepaald gedrag bij de ene werknemer door de vingers wordt gezien, kan dit gedrag bij de andere werknemer niet leiden tot ontslag. Daarnaast dient het personeel gewezen te zijn op het te voeren beleid en dient daarbij duidelijk naar voren te zijn gebracht dat overtreding van dit beleid ontslag kan betekenen.

 

5. Win juridisch advies in

Een ontslag op staande voet zal door de rechter niet snel geldig bevonden worden. De mate van dringendheid van de reden hangt bijvoorbeeld af van veel omstandigheden. Het is daarom altijd aan te raden om – alvorens u de beslissing maakt uw werknemer op staande voet te ontslaan – een jurist in te schakelen voor advies.

 

5. Stel uw werknemer op non-actief

Indien na het inschakelen van een jurist blijkt dat er aanvullend onderzoek nodig is om de dringendheid van de reden na te gaan, kan het raadzaam zijn om uw werknemer voor de duur van het onderzoek op non-actief te stellen met behoud van salaris. Hiermee wordt de dringendheid van de reden nog eens extra onderstreept. Belangrijk is wel om hierbij aan te geven dat u het recht voorbehoudt om de werknemer na het onderzoek op staande voet te ontslaan.

 

De juristen van Frontyr zijn in staat om adequaat te handelen, zodat ook na het inwinnen van advies, het ontslag op staande voet onverwijld kan worden gegeven. Heeft u vragen over het ontslag op staande voet, of bent u voornemens uw werknemer op staande voet te ontslaan? Neem dan contact op via advies@frontyr.nl of 085-773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...