‘Door snel handelen en duidelijk juridisch advies konden wij de werkgever het goede nieuws brengen’.

 |   |  Share: 

Akkerman Pensioenadviesbureau (hierna: ‘Akkerman’) adviseert mkb-bedrijven omtrent pensioenen en inkomen. Daarnaast bieden zij particulieren inzicht in hypotheken en financiële planning. In het werkveld komt Akkerman veel complexe juridische kwesties tegen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld verzeild raken in een arbeidsconflict met een werknemer of betrokken worden in een gerechtelijke procedure. Akkerman verwijst ondernemers graag door naar Frontyr voor juridisch advies, zodat al hun juridische zorgen uit handen worden genomen en zij zich onbezorgd op het ondernemen kunnen blijven richten.

Ondernemers komen hoe dan ook steeds weer in aanraking met het recht. Zo ook een klant van Akkerman. Direct heeft Akkerman contact opgenomen met Frontyr. Zij heeft de complexe juridische kwestie voorgelegd en de klant in contact gebracht met een van de juristen van Frontyr.

De juridische kwestie

De klant, tevens werkgever, kreeg te maken met een zieke werknemer. Deze werknemer besloot tijdens ziekte zijn dienstverband op te zeggen. De werkgever heeft alle nodige stappen ondernomen om de werknemer te waarschuwen voor de gevolgen van die beslissing en hem zelfs enige bedenktijd gegund. Het UWV ziet een opzegging tijdens ziekte door een werknemer namelijk als een ‘benadelingshandeling’. Dit is een reden om de Ziektewetuitkering te weigeren. Immers heeft de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte een loondoorbetalingsplicht en worden door deze handeling de fondsen van het UWV benadeeld.

Het opmerkelijke in deze kwestie is dat het UWV aan de werknemer, ondanks de benadelingshandeling, toch een Ziektewetuitkering heeft verstrekt. De werkgever was hiervan niet op de hoogte gesteld. Hierop volgend heeft het UWV na 104 weken ziekte een WGA-uitkering aan de werknemer toegekend. Werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA. Dit houdt in dat werkgever de WGA-uitkering zelf aan werknemer dient te betalen. Tot grote verbazing van de werkgever ontving zij een beslissing waarin stond dat zij gehouden is de WGA-uitkering voor haar rekening te nemen. Zoals aangegeven had werknemer door de benadelingshandeling in beginsel geen Ziektewetuitkering moeten verkrijgen, zodat daarop ook geen WGA-uitkering kon volgen.

Een jurist mag medische informatie inzien

De werkgever heeft het eigenrisicodragerschap voor de WGA verzekerd. Akkerman heeft de claim zodoende voorgelegd aan de verzekeraar, maar die weigerde de claim en verwees naar de benadelingshandeling. Dit betekende dat werkgever de WGA-uitkering, mogelijk voor een periode van tien jaar lang, uit eigen zak aan werknemer diende te betalen. De werkgever maakte zelf bezwaar tegen de beslissing van het UWV, zonder succes. Hierop schakelde de werkgever, nadat zij door Akkerman in contact gebracht was met Frontyr, de hulp van Shannon Coster, juriste van Frontyr, in. Shannon startte een beroepsprocedure bij de rechtbank. Als juriste mag Shannon ook medische informatie inzien. Een werkgever mag die informatie niet inzien.

Door de bestudering van de medische informatie kon Shannon concluderen dat voortzetting van de beroepsprocedure niet zinvol was. Immers hadden artsen geoordeeld dat de beslissing tot opzegging van het dienstverband tijdens ziekte de werknemer medisch gezien niet kon worden aangerekend. Shannon adviseerde de beroepsprocedure in te trekken en met die informatie de verzekeraar te verzoeken de claim te heroverwegen. Dit leidde tot succes. De verzekeraar accepteerde de claim alsnog, waardoor de werkgever de WGA-uitkering niet uit eigen zak hoeft te betalen.

Akkerman is vol lof over de samenwerking met Frontyr

Gerben van den Broek, pensioen- en inkomensadviseur bij Akkerman, is vol lof over de samenwerking met Frontyr en geeft aan: De werkgever had zonder inzet van een jurist deze conclusie niet kunnen trekken. Door de snelheid waarmee werd gehandeld en het duidelijke advies konden wij de werkgever van het goede nieuws op de hoogte brengen. Het is fijn dat je voor dit soort zaken een betrouwbare juridische partner naast je hebt staan’.

Shannon heeft in reactie laten weten: ‘Wij zijn blij dat wij Akkerman en de werkgever konden helpen en adviseren. Akkerman was goed op de hoogte van alle zaken die speelden bij deze kwestie, waardoor wij snel met elkaar konden schakelen. De ervaring van de heren van Akkerman was terug te zien in het contact dat wij hadden. Het is ook niet voor niets dat Akkerman in oktober 25 jaar bestaat’.

Na het behaalde succes, heeft de werkgever een abonnement op de dienstverlening van Frontyr afgesloten, zodat zij voor iedere juridische kwestie een professionele en ervaren juridische gesprekspartner aan hun zijde hebben staan.

Heeft u behoefte aan juridisch advies?

Neem dan vrijblijvend contact op met de juristen van Frontyr. Deskundige dienstverlening, duidelijk­heid vooraf, betrouwbaarheid en vech­ten voor uw belang, dat zijn waarden die Frontyr nastreeft. Wilt u op de hoogte blijven van Frontyr? Volg onze blogs via social media.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...