Digitale versie KLIC-levering per 1 april 2021 verplicht

 |   |  Share: 

Verricht u grondwerkzaamheden? Dan bent u vast en zeker bekend met de zogeheten KLIC-melding. Maar wist u ook dat deze per 1 april 2021 digitaal raadpleegbaar dient te zijn op de graaflocatie?

Wanneer u machinaal gaat – of laat – graven, is het verplicht hiervan melding te doen bij Het Kadaster. Onder machinale graafwerkzaamheden wordt verstaan het graven met een machine, zoals een graafmachine. Het Kadaster verstrekt als reactie op de melding informatie over de ligging van kabels en leidingen, aan de hand waarvan er veilig en zorgvuldig kan worden gegraven. Het doel van deze procedure is het beperken van graafschade en gevaarlijke situaties die als gevolg van deze schade kunnen ontstaan. Daarmee draagt u ook bij aan de veiligheid van de personen die de werkzaamheden uitvoeren.

Op grond van de wet is een grondroerder (degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht) verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te hebben. Waar een geprinte versie van de themakaart eerder voldoende bleek te zijn, stelt het Agentschap de aanwezigheid van een digitale versie per 1 april 2021 verplicht. Reden hiervan is dat door de toegenomen hoeveelheid en detaillering van gebiedsinformatie, op afgedrukte themakaarten belangrijke eigenschappen van één of meer netten onleesbaar zijn. Op een laptop, tablet of smartphone kan de informatie wel helemaal bekeken worden.

U wordt dus tot 1 april 2021 in de gelegenheid gesteld de juiste apparatuur te verwerven, om het digitaal raadplegen mogelijk te kunnen maken. Het Agentschap zal pas vanaf deze datum handhavend op gaan treden.

Naast deze nieuwe verplichting, is het belangrijk om goede en duidelijke afspraken te maken rondom alle graafwerkzaamheden en het verrichten van de KLIC-melding. Dit kunt u doen in uw algemene voorwaarden. De juristen van Frontyr hebben ruime ervaring op dit gebied en adviseren u graag bij het opstellen van deze algemene voorwaarden.

Heeft u vragen over de rechten en plichten omtrent de KLIC-melding, of wenst u aansprakelijkheid van kabel- en leidingschade uit te sluiten? Neem dan contact op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nlHeeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...