De waarschuwingsplicht voor aannemers: kent u hem al?

 |   |  Share: 

Jim is gespecialiseerd in het vernieuwen en plaatsen van badkamers. Zodoende heeft hij een nieuwe opdracht binnen gekregen van de familie De Haan. De familie De Haan heeft zelf alle badkamermeubels ingekocht, zonder daarbij Jim om advies te vragen. Omdat er bepaalde leidingen lopen buiten de muur, en daar een meubel tegenaan moet worden geplaatst, moet Jim een stuk uit het meubel wegzagen zodat dit passend wordt. Het meubel is dus niet geschikt om tegen die betreffende muur te plaatsen. Ondanks dat Jim gespecialiseerd is in badkamers, gaat het goed fout en is het meubel niet meer te redden. De familie De Haan spreekt Jim daarom aan voor de schade die zij lijdt.

Jim is echter van mening dat de familie De Haan zelf beter had moeten opletten bij het inkopen van de meubels, hij acht zich niet aansprakelijk en wendt zich tot Frontyr. De jurist van Frontyr vertelt Jim het volgende: op grond van de wet is een aannemer bij het aangaan van een overeenkomst, of bij de uitvoering daarvan, verplicht om zijn opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Deze verplichting geldt ook ingeval sprake is van gebreken of ongeschiktheid van zaken die afkomstig zijn van de opdrachtgever. Als vervolgens de opdracht ondeugdelijk wordt uitgevoerd door deze gebreken of ongeschiktheid, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van de aannemer indien hij de opdrachtgever hiervoor niet heeft gewaarschuwd. Kortom, Jim had meteen aan de familie De Haan moeten laten weten dat het meubel niet geschikt was.

Het is mogelijk om de waarschuwingsplicht weg te contracteren in een overeenkomst, omdat de bepaling van ‘regelend recht’ is. Daarom stelt de jurist voor Jim een overeenkomst én een set algemene voorwaarden op, waarmee een exoneratiebeding wordt opgenomen voor het niet nakomen van de waarschuwingsplicht. Uiteraard helpen de juristen van Frontyr u ook graag bij het opstellen van algemene voorwaarden en overeenkomsten! Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem contact op door te bellen naar 085 – 773 26 66 of mail naar advies@frontyr.nl.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...