De oproepovereenkomst

 |   |  Share: 

Het afsluiten van een oproepovereenkomst kan een oplossing bieden wanneer u slechts tijdelijk behoefte heeft aan een arbeidskracht. Een oproepovereenkomst brengt echter risico’s met zich mee. Als werkgever doet u er daarom verstandig aan om rekening te houden met het volgende.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van oproepovereenkomsten; de voorovereenkomst en de overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Beide vormen van de oproepovereenkomst zijn alleen geschikt voor oproepkrachten, die niet regelmatig worden opgeroepen. Er ontstaat namelijk een reguliere arbeidsovereenkomst wanneer een oproepkracht wel met regelmaat wordt opgeroepen.

Voor de oproepkracht met een voorovereenkomst geldt het volgende. Er ontstaat steeds een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als de oproepkracht gehoor heeft gegeven aan een oproep. Daardoor zal er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, als uw oproepkracht gehoor heeft gegeven aan meer dan drie oproepen met tussenpozen van minder dan zes maanden.

Bij de overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht ligt dit anders. Het is namelijk mogelijk om een dergelijke overeenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten. Daardoor zal er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, als u uw oproepkracht gedurende de looptijd van de overeenkomst meerdere keren oproept. De overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht is daarom geschikt voor de oproepkracht die vaker dan drie keer opgeroepen zal worden.

Toch zijn er ook risico’s verbonden aan het afsluiten van een overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht voor bepaalde tijd. Als u uw oproepkracht gedurende drie maanden regelmatig inzet, zal er namelijk een reguliere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaan. Deze arbeidsovereenkomst bestaat dan uit het gemiddelde aantal uren dat uw oproepkracht in de laatste drie maanden voor u heeft gewerkt. Dat betekent dat uw oproepkracht altijd recht heeft op uitbetaling van dit aantal uren, ook als u niet genoeg werk voorhanden heeft of als uw oproepkracht ziek wordt.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...