De meest gemaakte fouten in een arbeidscontract

 |   |  Share: 

Wist u dat de fouten die wij het meest tegenkomen in een arbeidscontract worden gemaakt op het gebied van de proeftijd, een concurrentiebeding en de ketenregeling? Ook wordt vaak verzuimd om een boetebeding overeen te komen met de werknemer. In onderstaand artikel zullen wij u uitleg geven over de meest gemaakte fouten, zodat u hierop bedacht kunt zijn.

Duur van de proeftijd

Wist u dat er vaak een verkeerde proeftijd overeengekomen wordt? Bij arbeidscontracten van zes maanden of korter mag u op grond van de wet geen proeftijd overeenkomen. Bij arbeidscontracten van meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar geldt dat u maximaal één maand proeftijd overeen mag komen. Bij een vast dienstverband of een tijdelijk contract voor twee jaar of langer mag u maximaal twee maanden proeftijd overeenkomen. Houd er rekening mee dat er in een cao afwijkende mogelijkheden kunnen staan.

Geen geldig concurrentiebeding

Wist u dat een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd alleen geldig is als in het concurrentiebeding een schriftelijke motivering van de werkgever is opgenomen? Uit de schriftelijke motivering moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Geen boetebeding

Wist u dat er vaak verzuimd wordt om een boetebeding te koppelen aan een verbod dat voor een werknemer geldt? Door middel van een boetebeding kunt u een geldelijke sanctie aan de overtreding koppelen, welke u direct kunt vorderen van de werknemer. Het aantonen van werkelijke schade kan namelijk een lange en ingewikkelde procedure zijn.

Ketenregeling

Wist u dat er vaak onbedoeld sprake is van een vast arbeidscontract? Doorgaans zijn werkgevers wel op de hoogte van de regels omtrent het maximum aantal tijdelijke contracten en de periode, maar zijn zij niet bedacht op ‘opvolgend werkgeverschap’. Dit is een situatie waarbij een werknemer door overgang van zijn werkzaamheden overgaat van de ene naar de andere werkgever. Die tweede werkgever wordt dan de opvolgende werkgever genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een uitzendkracht die u eerst inhuurde en later in dienst nam.

Twijfelt u aan de juistheid van afspraken in een arbeidscontract die u wenst te sluiten? Neem dan contact op met de juristen van Frontyr via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...