De coronavaccinatie: kan ik mijn werknemer daartoe verplichten?

 |   |  Share: 

Als werkgever heeft u nog altijd te maken met het coronavirus en alle regels die daarover gelden op de werkvloer. De coronavaccinatie brengt licht aan het einde van de tunnel. Maar mag u als werkgever uw werknemer verplichten om zich te laten vaccineren? En wat mogen werknemers van u verwachten als het gaat om de vaccinatie?

In de gezondheidszorg is het al jaren punt van discussie. Wie zich niet laat vaccineren tegen besmettelijke ziektes brengt daarmee niet alleen zichzelf in gevaar, maar mogelijk ook anderen. Toch is het werkgevers niet toegestaan werknemers te verplichten zich te laten vaccineren. Hiermee wordt namelijk inbreuk gemaakt op het grondrecht van onaantastbaarheid van het lichaam, en een dergelijke inbreuk is alleen mogelijk wanneer daar een wettelijke grondslag voor is. Die wettelijke grondslag is er (nog) niet voor verplichte vaccinaties. Tot nog toe staat het dus een ieder vrij een eigen keuze te maken over het al dan niet laten vaccineren tegen het coronavirus.

Wij begrijpen dat u als werkgever benieuwd bent naar de keuze van uw werknemers, maar op grond van de AVG zijn uw werknemers niet verplicht u hierover te informeren. Wanneer een werknemer u wel zou informeren over het al dan niet vaccineren, is het u op grond van de AVG tevens verboden dit gegeven te registreren. Toestemming van de werknemer rechtvaardigt de registratie evenmin.

Recent is in het nieuws verschenen dat bedrijven een vaccinatiebewijs mogen vragen aan bezoekers, wanneer dit echt niet anders kan. Hiervoor gelden echter wel strenge voorwaarden. Zo vindt de Gezondheidsraad dat een vaccinatiebewijs pas mag worden gevraagd als dat een gerechtvaardigd doel dient en als er echt geen andere optie is om dat doel te bereiken. Maar wat betekent dit voor uw werknemers? Hierover zegt de Gezondheidsraad dat een vaccinatiebewijs voor werknemers alleen mag worden overwogen als het besmettingsrisico niet op een andere manier verlaagd kan worden, bijvoorbeeld door het laten thuiswerken van uw werknemers. Per beroep en beroepsgroep dient hierbij een andere afweging te worden gemaakt. Indien een vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel kan dienen, kan het niet kunnen of willen tonen van een dergelijk bewijs arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Hierbij valt te denken aan het (tijdelijk) geven van een andere functie aan uw werknemer of het overplaatsen naar een andere afdeling.

Ondanks dat u uw werknemers niet mag verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, een vaccinatiebewijs slechts in beperkte gevallen is toegestaan en u evenmin mag informeren naar de keuze van werknemers, zijn er wel degelijk manieren om de vaccinatie van werknemers te bevorderen. Wij hebben een aantal manieren voor u onder elkaar gezet:

  • Benadruk het belang van vaccinatie en ga met werknemers in gesprek die twijfelen over de vaccinatie. Vriendelijk verzoeken mag, aandringen mag echter niet. Omdat een werknemer afhankelijk is van zijn of haar baan kan hij of zij het snel als sociale druk ervaren.
  • Een niet buiten werktijd te plannen vaccinatie valt onder kort verzuimverlof en geeft de werknemer recht op verlof met behoud van loon voor de benodigde tijd. Daarnaast kunt u overwegen om de reiskosten naar de vaccinatielocatie te vergoeden, om daarmee de financiële belemmeringen voor werknemers te ontnemen.
  • Een vaccinatie die buiten werktijd plaatsvindt, kunt u aanmerken als werktijd.

Bij de uitvoering van bovenstaande punten dient u echter wel rekening te houden met het feit dat direct of indirect registreren van de vaccinatie niet is toegestaan.

Natuurlijk zijn er nog tal van andere mogelijkheden om uw werknemers aan te moedigen tot vaccinatie. Bent u benieuwd naar wat u kunt doen om de vaccinatie van uw werknemers te bevorderen en of u binnen bepaalde functies mag vragen om een vaccinatiebewijs? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085-773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...