Coronacrisis: wijs uw flexibele krachten op de tegemoetkoming TOFA

 |   |  Share: 

Tijdens de coronacrisis worden verschillende groepen financieel ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan de TOZO voor zzp’ers, of de NOW voor werkgevers. Flexwerkers die door de coronacrisis werkloos zijn geworden, vielen vaak tussen wal en schip. Via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt het voor die groep binnenkort mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen.

Wat houdt de tegemoetkoming TOFA in?

De tegemoetkoming TOFA biedt werknemers met een flexibel contract een eenmalige tegemoetkoming voor de maanden maart, april en mei 2020. Het gaat dan om flexibele krachten die door de coronacrisis (bijna) geen inkomen hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming is € 550 bruto per maand. Het totale bedrag voor drie maanden van € 1.650 bruto wordt in één keer uitbetaald en telt mee voor het bruto jaarinkomen van 2020.

Aan welke voorwaarden moet voor de tegemoetkoming TOFA worden voldaan?

Om te bepalen of flexibele krachten in aanmerking komen voor de tegemoetkoming TOFA, wordt gekeken naar het sociale verzekeringsloon (sv-loon). Het UWV stelt het sv-loon vast, aan de hand van de loongegevens die de werkgever aan de Belastingdienst heeft doorgegeven. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient het sv-loon:

  • over februari 2020 minimaal € 400 te zijn;
  • over maart 2020 minimaal € 1 te zijn;
  • over april 2020 maximaal € 550 te zijn.
  • over april 2020 minimaal 50% lager te zijn dan het sv-loon over februari 2020.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • de flexibele kracht was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
  • de flexibele kracht kreeg over april 2020 geen uitkering of andere inkomensvoorziening;
  • de flexibele kracht heeft de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Hoe en wanneer kan de tegemoetkoming TOFA worden aangevraagd?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de tegemoetkoming TOFA aan te vragen. Het streven is dat flexibele krachten vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020 een online aanvraagformulier kunnen indienen bij het UWV. Vanaf 19 juni 2020 wordt duidelijk of dit de definitieve datum is. Het UWV zal de tegemoetkoming in ieder geval binnen acht weken na de toekenning van de tegemoetkoming betalen. Het UWV hoopt echter binnen vier weken een beslissing te sturen en vervolgens de tegemoetkoming binnen tien kalenderdagen te betalen.

Heeft u vragen over de TOFA of een andere regeling? Neemt u dan contact op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl. De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis graag voor ondernemers klaar.

 Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...