Coronacrisis: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

 |   |  Share: 

Goed nieuws voor ondernemers; zij krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning. Eerder heeft het kabinet een eerste noodpakket met maatregelen rondom banen en economie ontwikkeld. Nu de coronacrisis nog niet voorbij is, neemt het kabinet nieuwe maatregelen en worden bestaande maatregelen verlengd. Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. In onderstaand artikel hebben wij de belangrijkste maatregelen uit het tweede noodpakket voor u op een rij gezet.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Naast een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW), kunnen MKB-ondernemers een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie verkrijgen, om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor deze tegemoetkoming komen enkel de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling in aanmerking. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minstens 30%). Er geldt een maximum van 20.000 euro voor een periode van drie maanden.

Regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW 2.0)

De NOW-regeling wordt verlengd. Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten, kunnen vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni, juli en augustus aanvragen. Deze tegemoetkoming is bedoeld om het personeel door te kunnen betalen. In de NOW-regeling worden onder andere ook de volgende wijzigingen aangebracht:

  • de vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent, waardoor de NOW ook een bijdrage levert aan andere kosten dan de loonkosten;
  • de referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020;
  • een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
  • werkgevers die onder de huidige NOW-regeling een werknemer ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen, dienen 100% van de verstrekte compensatie voor de loonkosten van die werknemer en daarnaast een boete van 50% van dat bedrag terug te betalen. De NOW 2.0 schaft die boete af. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft van kracht;
  • werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren bij- en omscholing te gaan doen en leggen hierover bij de aanvraag NOW 2.0 een verklaring af.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zzp’ers kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen kan tot eind augustus 2020 aangevuld worden tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat, in tegenstelling tot daarvoor, wél een partnerinkomenstoets. Hierdoor kunnen alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum voor een tegemoetkoming in het levensonderhoud in aanmerking komen. Bij de aanvraag dient de zzp’er te verklaren dat er bij het bedrijf geen sprake is van surseance van betaling en dat het bedrijf niet in staat van faillissement verkeert. Ondersteuning in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage blijft ook mogelijk.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin ondernemers uitstel voor betaling van belasting kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ondernemers dienen bij uitstel langer dan drie maanden te verklaren dat zij geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

 

Naast al het vorenstaande blijven ook kredietverleningen en garanties aan ondernemers doorlopen. Bijvoorbeeld de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

Wilt u weten voor welke regeling(en) u in aanmerking komt, of heeft u een andere juridische vraag? De juristen van Frontyr staan ook tijdens de coronacrisis voor u klaar. Neem contact op via advies@frontyr.nl of 085 – 773 26 66.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...