Coronacrisis: uw werknemers op zomervakantie naar het buitenland

 |   |  Share: 

De vakantieperiode is weer aangebroken, maar is het wel verstandig om naar het buitenland te vertrekken gedurende de coronacrisis? Stel nu dat uw werknemer tijdens of na de vakantie in quarantaine moet, bent u dan verplicht om het loon door te betalen? In onderstaand artikel geven wij antwoord op die vraag.

De overheid kent bij het geven van een reisadvies aan gebieden een bepaalde kleurcode toe.

  • Bij code groen gelden er in het gebied geen bijzondere veiligheidsrisico’s. De veiligheidsrisico’s zijn vergelijkbaar met Nederland.
  • Bij code geel gelden er in het gebied veiligheidsrisico’s die afwijken van Nederland. Reizigers dienen hierop bedacht te zijn en extra op te letten.
  • Bij code oranje gelden er in het gebied ernstige veiligheidsrisico’s waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar dit gebied te reizen als dat écht noodzakelijk is.
  • Bij code rood gelden er in het gebied zeer ernstige veiligheidsrisico’s waardoor levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert daarom niet naar dit gebied te reizen.

Op vakantie naar een gebied met code geel

U kunt uw werknemers niet verplichten om niet af te reizen naar gebieden waar code geel geldt. Als een werknemer tijdens de vakantie of na terugkeer toch, bijvoorbeeld door verandering van code geel naar oranje, in quarantaine moet, dan ligt dit in de meeste gevallen niet in de risicosfeer van de werknemer. Oftewel u dient dan in beginsel het loon van de werknemer gewoon door te betalen.

Op vakantie naar een gebied met code oranje

Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden om die reden afgeraden. Wanneer een werknemer toch besluit naar een oranje gebied af te reizen, dan is het verstandig om op voorhand duidelijk te maken dat u dit niet wenst. Het kan de werknemer niet verboden worden, maar u kunt de werknemer wel vooraf een schriftelijke instructie geven. Werknemers die er bewust voor kiezen om tegen de overheidsadviezen in op vakantie te gaan naar een code oranje gebied, kunt u duidelijk maken dat zij na terugkeer in quarantaine moeten. Als uw werknemer niet vanuit huis kan werken, dan geldt dat de quarantaineperiode in beginsel voor rekening en risico van de werknemer komt. Oftewel de werknemer heeft dan geen recht op doorbetaling van zijn loon.

Op vakantie naar een gebied met code rood

Is een werknemer, ondanks de dringende adviezen dit niet te doen, toch naar een code rood gebied afgereisd? Dan gelden in principe dezelfde regels ten aanzien van een werknemer die naar een code oranje gebied afreist.

 

Het is noodzakelijk om uw werknemer vooraf schriftelijk te instrueren over de gevolgen die u als werkgever verbindt aan een vakantie naar een gebied met code geel, oranje of rood. Het niet uitbetalen van het loon is immers een hele zware maatregel. De juristen van Frontyr stellen al vanaf € 125,- de vereiste instructie voor u op. Wilt u daar gebruik van maken of heeft u vragen over de vakantie naar het buitenland van één van uw werknemers? Neemt u dan contact op via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...