Controle beschikking Werkhervattingskas

 |   |  Share: 

In de komende periode zal de Belastingdienst u weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) toesturen. Deze beschikking bevat een aankondiging van de gedifferentieerde premie, die u in het jaar 2017 verschuldigd bent. Het is raadzaam om de beschikking WHK goed te controleren, omdat er dikwijls fouten worden gemaakt die grote financiële consequenties kunnen hebben.

De premie, die u verschuldigd bent, hangt af van het arbeidsongeschiktheidsrisico en/of de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn verstrekt aan uw (ex-)werknemers. Tegenwoordig bestaat de gedifferentieerde premie WHK uit twee premiecomponenten. Het eerste component betreft de ‘WGA’ en is gebaseerd op de WGA-uitkeringen die zijn uitgekeerd aan uw (ex-)werknemers, die op hun eerste ziektedag bij u in dienst waren. Het tweede component betreft de ‘ZW-flex’ en is gebaseerd op de Ziektewetuitkeringen die zijn toegekend aan uw ex-werknemers, nadat zij bij u uit dienst zijn getreden.

Voor kleine werkgevers (met een jaarloonsom van minder dan € 322.000,-) geldt dat de premie sectoraal wordt bepaald. De premie voor middelgrote werkgevers (met een jaarloonsom tussen € 322.000,- en € 3.220.00,-) wordt echter slechts deels sectoraal bepaald. Het overige gedeelte wordt individueel bepaald, aan de hand van de instroom van (ex-)werknemers in de Ziektewet en de WGA. Voor grote werkgevers (met een jaarloonsom vanaf € 3.220.000,-) wordt de premie – binnen bepaalde bandbreedtes – volledig individueel bepaald.

Bij het controleren van de beschikking WHK dient onder meer op de volgende zaken te worden gelet:

  • Zijn de loonsommen juist?
  • Klopt de sectorindeling?
  • Zijn de betreffende werknemers daadwerkelijk bij u in dienst (geweest)?
  • Kloppen de ingangsdata van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?
  • Worden er uitkeringen aan u doorbelast van (ex-)werknemers, die onder een no risk-polis vallen, die een IVA-uitkering ontvangen, die arbeidsongeschikt zijn geraakt door de schuld van een derde of die voorafgaand aan een WGA-uitkering een WAZ- of Wajong-uitkering ontvingen?
  • Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, staat de premie ZW-flex dan op 0%?
  • Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, staat de premie WGA dan op 0%?

De controle van de beschikking WKH luistert erg nauw. Onze juristen staan u hierin dan ook graag bij. Voor een vast tarief van € 190,- (excl. BTW) controleren wij uw beschikking WHK 2017 en adviseren wij u over de vervolgstappen. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...