Concurrentiebeding in de Wet Werk en Zekerheid

 |   |  Share: 

Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt in zijn vrijheid om na het beëindigen van het dienstverband op een bepaalde wijze werkzaam te zijn. Voorheen was het mogelijk in zowel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Formele eisen waren er eigenlijk niet, anders dan dat het concurrentiebeding schriftelijk overeen moest zijn gekomen. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid is dit gewijzigd en per 1 januari 2015 zijn formele eisen gesteld aan een concurrentiebeding.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een uitzondering hierop is slechts mogelijk indien uit schriftelijke motivering bij het beding blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. Wat onder zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen wordt verstaan, verschilt per situatie. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Wel is duidelijk dat de motivering om uw belangen als werkgever moet gaan en niet om belangen die voor iedere werkgever gelden. Een voorbeeld is wanneer het gaat om specifieke productie- en klantenkennis.

Concurrentiebeding aangegaan voor 1 januari 2015

Deze nieuwe regels gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan na 1 januari 2015. Indien u in een arbeidsovereenkomst het concurrentiebeding bent aangegaan voor 1 januari 2015, dan blijven de oude regels gelden. Indien de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 wordt verlengd, dient het concurrentiebeding wel opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen. Op dat moment gelden de nieuwe regels.

Vernietigen concurrentiebeding

Indien een werknemer het niet eens is met het concurrentiebeding, kan de werknemer de rechtbank vragen het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Dit kan bijvoorbeeld gelijktijdig worden ingediend indien u een ontbindingsprocedure opstart. De werknemer kan aanvoeren dat het concurrentiebeding niet noodzakelijk is in verhouding tot de zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. Dit kan ook indien de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

Mocht u vragen hebben naar met betrekking tot het toepassen van een concurrentiebeding, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze juristen staan u graag te woord.Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...