Concurrentiebeding mag straks alleen nog met goede reden

 |   |  Share: 

Het wordt voor werkgevers straks minder makkelijk om hun werknemers verbieden om na afloop van hun dienstverband bij een concurrent hetzelfde werk te gaan doen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) werkt aan een wetsvoorstel dat dit zogenoemde concurrentiebeding aan banden legt.

Om bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen kan een concurrentiebeding gebruikt worden. “We zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is”, zegt van Gennip. “Dat is onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de arbeidsmarkt.”

Meer helderheid

Het kabinet wil dat het vooraf duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen door een werkgever. Dit voorkomt ook een gang naar de rechter. Daarom is minister Van Gennip van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
  • De werkgever moet in vaste contracten het ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’ van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Onderzoek

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, meestal als een standaardclausule in het contract. Een goede reden is hier niet altijd voor, bijvoorbeeld omdat de werknemer geen toegang heeft gevoelige informatie of tot klanten. Het kan wel een afschrikeffect hebben, waardoor werknemers niet van baan durven te veranderen. Naar schatting zijn 3,1 miljoen werknemers gebonden aan een concurrentiebeding. Naar verwachting zal het wetsvoorstel om deze situatie te verbeteren eind 2023 in internetconsultatie gaan.

Hoe lang een concurrentiebeding precies mag gaan duren, zal per situatie verschillen, zegt Van Gennip. Maar op basis van rechterlijke uitspraken kan wel worden gesteld “dat alles boven een jaar disproportioneel is”. Maar afhankelijk van het soort bedrijf en de zwaarte van de functie kan dat ook een halfjaar zijn.

Contracten aanpassen

De nieuwe regels gaan gelden voor werknemers in Nederland, ook als zij werken voor een buitenlands bedrijf. Van Gennip gaat ervan uit dat werkgevers, als de wet eenmaal van kracht is, ook bestaande vaste contracten daarop zullen aanpassen.

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich vinden in het voorstel van Van Gennip. Vaak is een concurrentiebeding “onnodig hinderlijk voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt”, zeggen de organisaties. “Tegelijk moeten die bedingen wel kunnen worden gebruikt als het echt nodig is om bedrijfsinformatie of concurrentiepositie te beschermen”, voegen ze daar aan toe.

Vragen?

Heeft u advies of ondersteuning nodig bij het aanpassen van uw contracten? De juristen van Frontyr staan voor u klaar om u hierbij verder te helpen. Neem contact met ons op via via 085 – 773 26 66 of advies@frontyr.nl.

Bronnen: Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stel direct een vraag online...